FAGPROFILER

En rekke fagpersoner fra ulike sektorer er tilknyttet UTSYN - Forum for utenriks og sikkerhet.

sek_person_scid_42083

Robert Mood

Mood er president i Norges Røde Kors. Han har hatt flere lederstillinger i Forsvaret, blant annet i Telemark bataljon, Forsvarets overkommando, Hæren, Forsvarets veterantjeneste, og den norske militærmisjonen i Brussel. Mood har også hatt flere sentrale militære stillinger i internasjonale operasjoner, blant annet i Libanon, Kosovo og Midtøsten, i tillegg til Syria som sjef for FNs observatørstyrke. Han er en aktiv stemme i det offentlige ordskiftet, og mottok Fritt Ords Pris i 2016 for ytringsmot i debatten om Forsvarets rolle.

Skjermbilde 2018-06-01 kl. 15.25.49

Gjert Lage Dyndal

Dyndal er oberst og nestsjef for en strategisk tenketank (foresight team) for NATO-ledelsen i Brussel. I tillegg til sin operative militære bakgrunn har han en M.Phil. i krigsstudier og PhD i historie. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om sikkerhetspolitikk og anvendelsen av militærmakt. Dyndal er engasjert som Dosent ved Forsvarshøgskolan i Stockholm. Han sitter per tiden i det uavhengige utvalget som evaluerer Norges sivile og militære deltakelse i operasjonen i Libya i 2011.

Skjermbilde 2018-06-01 kl. 15.15.47

Eldar Berli

Berli er rådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og tidligere brigadesjef for Brigade Nord. Han har utdanning fra US Army, US Marine Corps, i tillegg til NATO Defence College.

Andreas Østhagen

Andreas Østhagen

Østhagen er forsker ved Fridtjof Nansens institutt (FNI) i Oslo; et av Norges ledende forskningsinstitutter vedrørende Russland og Arktis. Han har også stilling som rådgiver på Nordområdesenteret ved Nord Universitet i Bodø, og som seniorrådgiver ved The Arctic Institute i Washington D.C. Samtidig fullfører Andreas en doktorgrad ved Universitetet i British Columbia (UBC) med fokus på maritime grenser og konflikter. Andreas har tidligere jobbet ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) i Oslo, ved Nord-Norges Europakontor i Brussel, og ved CSIS i D.C. Han har en mastergrad i internasjonale relasjoner fra London School of Economics, fra 2010.

36253207_10156226087221830_8297838186936139776_n

Rasmus Gjeddsø Bertelsen

Bertelsen er professor i nordområdestudier og "Barents Chair in Politics" ved UiT - Norges arktiske universitet. Han er dansk politolog, oppvokst på Island og derfor personlig og faglig opptatt av Nord-Atlanteren og Nordområdene. Bertelsen er utdannet i København, Reykjavik, Lausanne, Genève, Amsterdam, Cambridge og Sciences Po. Han var postdoc på Harvard Kennedy School, United Nations University-Institute of Advanced Studies, Tokyo Institute of Technology og Aalborg Universitet. Bertelsens forskningsområder er transnasjonal kunnskap og politisk psykologi mellom Vest og Øst.

Skjermbilde 2018-06-05 kl. 11.09.46

Benjamin Schaller

Schaller er stipendiat ved Senter for fredsstudier (CPS) på UiT - Norges arktiske universitet. Hans forskningsprosjekt handler om militært samarbeid og "Confidence- and Security-Building Measures" (CSBMs) som verktøy for konfliktforebygging. Schaller har tidligere jobbet for det tyske utenriksdepartementet da Tyskland hadde formannskapet i OSSE. Hans spesialfelt er arktisk sikkerhet, våpenkontroll og CSBMs.

20141007 bilde av meg

Torgeir Fjærtoft

Fjærtoft er norsk diplomat og forsker ved Senter for islam- og midtøstenstudier på Universitetet i Oslo. Hans forskningsprosjekt er "Post-conflict political order in the Middle East", med opphold ved den norske ambassaden i Riyadh (Saudi Arabia) og feltarbeid i Israel, Tyrkia og Iran. Fjærtoft har tidligere jobbet med Norges forhold til EU, WTO, FN og Tyskland.

last ned (4)

Lars Rowe

Rowe er seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI). Han har hatt forskningsopphold ved Institutt for forsvarsstudier, Oslo og George Washington University, Washington D.C. og underviser i russisk historie ved Forsvarets Etterretningshøgskole. Rowes spesialfelt er sovjetisk og russisk utenrikspolitikk, internasjonale relasjoner i det europeiske nord, sovjetisk industrialisering i Nordområdene, og russisk og norsk etterkrigshistorie.

Karin-MIFF-1

Karin Abraham

Karin Abraham (f. 1977) har en master i Midtøstenstudier fra Ben Gurion Universitetet i Israel, der hun bodde og arbeidet som journalist for Minerva i en årrekke. Hun har skrevet boken "Israel: Da fredsbevegelsen forsvant". I årene 2013-2014 var hun tilknyttet SISA der hun gjennomførte en kartlegging av ekstreme bosettere på Vestbredden. Abraham har også jobbet med ekstremisme i Midtøsten som prosjektleder i organisasjonen Hate Speech International. Hun bidrar jevnlig med analyser og innlegg om Midtøsten i norsk presse.