FAGPROFILER

En rekke fagpersoner fra ulike sektorer er tilknyttet UTSYN - Forum for utenriks og sikkerhet.

sek_person_scid_42083

Robert Mood

Mood er president i Norges Røde Kors. Han har hatt flere lederstillinger i Forsvaret, blant annet i Telemark bataljon, Forsvarets overkommando, Hæren, Forsvarets veterantjeneste, og den norske militærmisjonen i Brussel. Mood har også hatt flere sentrale militære stillinger i internasjonale operasjoner, blant annet i Libanon, Kosovo og Midtøsten, i tillegg til Syria som sjef for FNs observatørstyrke. Han er en aktiv stemme i det offentlige ordskiftet, og mottok Fritt Ords Pris i 2016 for ytringsmot i debatten om Forsvarets rolle.

Skjermbilde 2019-04-02 kl. 11.53.48

Gunhild Hoogensen Gjørv

Gjørv er professor i freds- og konfliktstudier med spesialisering innen sikkerhetsstudier og internasjonale relasjoner ved Norges Arktiske Universitet (UiT). Hun er også Nansen Professor ved University of Akureyri på Island. Gjørv var en av ekspertene i Afghanistanutvalget som utredet Norges innsats i Afghanistan. Hun var også blant de første som mottok forskerstipendet “Fulbright Arctic Initiative”, et forskningsprogram som skal bidra til økt internasjonalt samarbeid om utfordringer i Arktis. Gjørv har en rekke styreverv, blant annet i Norges Forskningsråd, Norsk Utenrikspolitisk Institutt og Den Internasjonale Arktiske Forskningskomiteen. Hun er også forfatter av boken “Understanding Civil-Military Interaction: Lessons Learned from the Norwegian Model" utgitt i 2014.

PS från ICG

Pär Stenbäck

Stenbäck har pol.mag. fra Helsingfors Universitet med internasjonal politikk som hovedemne. Han har vært parlamentariker, Finlands undervisningsminister og utenriksminister mellom 1970 og 1985, og deretter generalsekretær for Den internasjonale Røde Kors-føderasjonen og Nordisk Ministerråd. Stenbäck er grunnlegger av International Crisis Group (ICG) og leder for Nya Utrikespolitiska Samfundet i Finland. Han er forfatter av boken ”Demokrati under hot?” utgitt i 2018, og er en aktiv samfunnsdebattant.

Skjermbilde 2018-06-01 kl. 15.25.49

Gjert Lage Dyndal

Dyndal er oberst og nestsjef for en strategisk tenketank (foresight team) for NATO-ledelsen i Brussel. I tillegg til sin operative militære bakgrunn har han en M.Phil. i krigsstudier og PhD i historie. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om sikkerhetspolitikk og anvendelsen av militærmakt. Dyndal er engasjert som Dosent ved Forsvarshøgskolan i Stockholm. Han sitter per tiden i det uavhengige utvalget som evaluerer Norges sivile og militære deltakelse i operasjonen i Libya i 2011.

Birgitte Førsund

Birgitte Førsund

Førsund har de siste 20 årene jobbet som bindeledd mellom sikkerhetsmiljøer og marked/media/ledelse via flere offentlige/private prosjekter med fokus på forebyggende digital sikkerhet. Fra tiden i Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) var hun med å arrangere Nasjonal sikkerhetsmåned i fem år, et nasjonalt samarbeid mellom myndigheter og næringsliv og internasjonalt samarbeid med European Union Agency for Network and Information Security (ENISA). Som utleid fra NorSIS, bistod Førsund også med lanseringen av Center for Cyber and Information Security (CCIS). Hun har siden 2017 samarbeidet tett med Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) på vegne av KPMG Cyber og bidratt til arbeidet med Mørketallsundersøkelsen 2018, samt undersøkelsen om hybride trusler mot norsk næringsliv 2019. Siden mars 2019 har Førsund vært Director of Communications and Alliances for Junglemap, med fokus på bevisstgjørende og forebyggende tiltak for bedre digital sikkerhet. Første prosjekt ble samarbeidet mellom NSR, PST og Junglemap om å tilby næringslivet et gratis introduksjonskurs om digital sikkerhet.

DSC_6182_resized

Kristian Berg Harpviken

Harpviken er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), og han var direktør ved instituttet fra 2009 til 2017. Harpviken er sosiolog, og har spesielt forsket på Afghanistan og landene i regionen rundt. Han har en bred forskningsinteresse knyttet til krig og fred, publiserer internasjonalt, og foreleser jevnlig for både et akademisk og et allment publikum.

Skjermbilde 2018-06-01 kl. 15.15.47

Eldar Berli

Berli er tidligere brigadesjef for Brigade Nord og tidligere rådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han har utdanning fra US Army, US Marine Corps, i tillegg til NATO Defence College.

unnamed (12)

Hanne Eggen Røislien

Røislien er seniorforsker og rådgiver i Cyberforsvaret. Hun er også tilknyttet Institutt for Forsvarsstudier og Army Cyber Institute ved West Point. Hun jobber særlig med temaer som omhandler cybersikkerhetskultur, den menneskelige faktoren i cyber, samt organisasjonsendringer innen cyberdomenet for et mer fremtidsrettet forsvar. Røislien har doktorgrad i religionsvitenskap fra NTNU med fokus på det israelske forsvaret. Hun har lang fartstid fra Midtøsten, og har forsket på den jødiske radikale bosetterbevegelsen på Vestbredden. Røislien har vært tilknyttet PRIO og Center for Strategic and International Studies (CSIS) i Washington DC, og har jobbet for FN i eksempelvis Irak og Kuwait.

trine

Trine Holo

Holo har erfaring som spesialrådgiver i Politiet og Forsvaret, og nøkkelkompetanse innenfor sikkerhetspolitisk analyse, samt strategisk forsvar, etterretning, beredskap og krisehåndtering. Hun har jobbet mye med bi- og multilaterale relasjoner, og har særlig områdekunnskap om Iran, Afghanistan, Pakistan og Russland.

TormodHeierBW-1128x846

Tormod Heier

Heier er oberstløytnant og tilsatt ved Forsvarets høyskole. Han har erfaring fra tjeneste i Hæren, FD, Etterretningstjenesten, IFS og NUPI, og er redaktør for en rekke bøker om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Skjermbilde 2019-01-17 kl. 10.39.41

Terje Bruøygard

Bruøygard er hæroffiser og jobber for tiden som militær studieleder ved det amerikanske marinekorpsets stabsskole i Virginia, USA. Før det var han sjef for Telemark bataljon. Bruøygard har også jobbet i Forsvarsdepartementets avdeling for Sikkerhetspolitikk. Han har hatt en rekke stillinger i Hæren, både i nord og sør, og har tjenestegjort både i Afghanistan og Irak. Av utdanning har Bruøygard Befalsskole og Krigsskole fra Forsvaret, og han har en mastergrad fra Marine Corps University i Quantico.

Skjermbilde 2019-03-28 kl. 11.33.21

Richard Utne

Utne har bred internasjonal erfaring i risikostyring og sikkerhetsledelse, både i privat og offentlig sektor. Han har lang tjenesteerfaring fra Forsvaret og har deltatt som rådgiver i flere internasjonale operasjoner. Utne har en M.Sc. i risikostyring og sikkerhetsledelse fra Universitetet i Stavanger, med fordypning i sikkerhetsledelse i konfliktområder. Han deltar i ulike forum og ekspertgrupper knyttet til samfunnssikkerhet, og i 2018 var han prosjektleder for NATOs sivile komité Transport Group Ocean Shipping: Project Enhancing Situational Awareness to Hybrid Threats to the Maritime Community in the North Atlantic Ocean and North Sea. I 2019 var Utne bidragsyter til Hybridundersøkelsen gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd.

IMG_6789

Arne Morten Grønningsæter

Grønningsæter jobber for tiden med modernisering av NATOs kommandostruktur, herunder etablering av den nye Atlanterhavskommandoen (Joint Force Command Norfolk). Han har inntil nylig ledet utviklingen av NATOs programmer for utvikling av kommando og kontroll for "Joint Intelligence" og "Integrated Air and Missile Defence", samt kapabiliteter for kommando og kontroll for maritime- og spesialstyrker. Grønningsæter har mangeårig erfaring fra militær og sivil-militær krisehåndtering, som sjef SJØOPS ved FKN, sjef fellesoperasjoner ved både LDKN og FOH. Han er cand.juris med spesialisering i sjørett og har hatt en ledende rolle i utvikling av en rekke militære og sivil-militære planer, regelverk og prosedyrer knyttet til krisehåndtering og operasjoner.

Skjermbilde 2019-02-13 kl. 23.55.42

Carl Waldemar Wilhelmsen

Wilhelmsen jobber som Surveillance Controller ved NATO Airborne Early Warning i Tyskland, og har i tillegg funksjonen som Chief of Current Operations ved Operations Wing Flying Squadron 1. Han har jobbet mange år i Luftforsvaret og deltatt i flere internasjonale operasjoner. Wilhelmsen har utdanning fra Luftkrigsskolen, UiT, UiB og Forsvarets høgskole, og er styremedlem i presidentskapet til Norges forsvarsforening og styremedlem i redaksjonsrådet til Luftled, tidsskriftet for Luftmilitært samfund.

Skjermbilde 2019-02-07 kl. 11.54.31

Marc Lanteigne

Lanteigne har en PhD fra McGill University og er førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiT – Norges Arktiske Universitet. Hans forskningsinteresser er Kina og utenrikspolitikk i Øst-Asia, kinesisk samarbeid med regionale og internasjonale organisasjoner, sino-europeiske og sino-arktiske relasjoner, handelspolitikk og Kinas økonomiske diplomati. Lanteigne har skrevet flere bøker som China and International Institutions: Alternate Paths to Global Power (2005), Chinese Foreign Policy: An Introduction (2009, 2013) - og han er medredaktør av bøkene The Chinese Party-State in the 21st Century: Adaptation and the Reinvention of Legitimacy (2008) og China’s Evolving Approach to Peacekeeping (2012). Han har også skrevet en rekke artikler om kinesisk diplomati i Asia og strategisk politikk i Øst-Asia, inkludert petroleumspolitikk, maritim sikkerhet, frihandel og respons på utradisjonell sikkerhet, og økonomi.

Andreas Østhagen

Andreas Østhagen

Østhagen er forsker ved Fridtjof Nansens institutt (FNI) i Oslo; et av Norges ledende forskningsinstitutter vedrørende Russland og Arktis. Han har også stilling som rådgiver på Nordområdesenteret ved Nord Universitet i Bodø, og som seniorrådgiver ved The Arctic Institute i Washington D.C. Samtidig fullfører Andreas en doktorgrad ved Universitetet i British Columbia (UBC) med fokus på maritime grenser og konflikter. Andreas har tidligere jobbet ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) i Oslo, ved Nord-Norges Europakontor i Brussel, og ved CSIS i D.C. Han har en mastergrad i internasjonale relasjoner fra London School of Economics, fra 2010.

36253207_10156226087221830_8297838186936139776_n

Rasmus Gjeddsø Bertelsen

Bertelsen er professor i nordområdestudier og "Barents Chair in Politics" ved UiT - Norges arktiske universitet. Han er dansk politolog, oppvokst på Island og derfor personlig og faglig opptatt av Nord-Atlanteren og Nordområdene. Bertelsen er utdannet i København, Reykjavik, Lausanne, Genève, Amsterdam, Cambridge og Sciences Po. Han var postdoc på Harvard Kennedy School, United Nations University-Institute of Advanced Studies, Tokyo Institute of Technology og Aalborg Universitet. Bertelsens forskningsområder er transnasjonal kunnskap og politisk psykologi mellom Vest og Øst.

Skjermbilde 2018-06-05 kl. 11.09.46

Benjamin Schaller

Schaller er stipendiat ved Senter for fredsstudier (CPS) på UiT - Norges arktiske universitet. Hans forskningsprosjekt handler om militært samarbeid og "Confidence- and Security-Building Measures" (CSBMs) som verktøy for konfliktforebygging. Schaller har tidligere jobbet for det tyske utenriksdepartementet da Tyskland hadde formannskapet i OSSE. Hans spesialfelt er arktisk sikkerhet, våpenkontroll og CSBMs.

20141007 bilde av meg

Torgeir Fjærtoft

Fjærtoft er norsk diplomat og forsker ved Senter for islam- og midtøstenstudier på Universitetet i Oslo. Hans forskningsprosjekt er "Post-conflict political order in the Middle East", med opphold ved den norske ambassaden i Riyadh (Saudi Arabia) og feltarbeid i Israel, Tyrkia og Iran. Fjærtoft har tidligere jobbet med Norges forhold til EU, WTO, FN og Tyskland.

last ned (4)

Lars Rowe

Rowe er underdirektør og leder for Norges Hjemmefrontmuseum. Han var tidligere seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI). Rowe har hatt forskningsopphold ved Institutt for forsvarsstudier, Oslo og George Washington University, Washington D.C. og undervist i russisk historie ved Forsvarets Etterretningshøgskole. Hans spesialfelt er sovjetisk og russisk utenrikspolitikk, internasjonale relasjoner i det europeiske nord, sovjetisk industrialisering i Nordområdene, og russisk og norsk etterkrigshistorie.

Karin-MIFF-1

Karin Abraham

Karin Abraham (f. 1977) har en master i Midtøstenstudier fra Ben Gurion Universitetet i Israel, der hun bodde og arbeidet som journalist for Minerva i en årrekke. Hun har skrevet boken "Israel: Da fredsbevegelsen forsvant". I årene 2013-2014 var hun tilknyttet SISA der hun gjennomførte en kartlegging av ekstreme bosettere på Vestbredden. Abraham har også jobbet med ekstremisme i Midtøsten som prosjektleder i organisasjonen Hate Speech International. Hun bidrar jevnlig med analyser og innlegg om Midtøsten i norsk presse.