Rasmus Gjedssø Bertelsen

Rasmus Gjedssø Bertelsen

Rasmus Gjedssø Bertelsen er professor i nordområdestudier og «Barents Chair in Politics» ved UiT – Norges arktiske universitet. Han er dansk politolog, oppvokst på Island og derfor personlig og faglig opptatt av Nord-Atlanteren og Nordområdene. Bertelsen er utdannet i København, Reykjavik, Lausanne, Genève, Amsterdam, Cambridge og Sciences Po. Han var postdoc på Harvard Kennedy School, United Nations University-Institute of Advanced Studies, Tokyo Institute of Technology og Aalborg Universitet. Bertelsens forskningsområder er transnasjonal kunnskap og politisk psykologi mellom Vest og Øst.