Cybersikkerhet

Cyberoperasjoner Ukraina Simen Bakke

Krigen i Ukraina og bruken av offensive cyberoperasjoner

Simen BakkeFagprofil i UTSYN / Senior informasjonssikkerhetsrådgiver Krigen i Ukraina kan sies å være et laboratorium ...
Les mer…
Illustrasjonsbilde: Ragnhild Tvergrov Skare

Skjerpet trusselbilde krever bedre beskyttelse

Mange synes å mangle forståelse av hva en kompetent trusselaktør er i stand til å foreta ...
Les mer…

Intervju med Nordlys om dataangrepet mot UiT

19. oktober ble det kjent at UiT har blitt rammet av et nytt dataangrep. Hedda Langemyr ...
Les mer…

Internasjonalt og nordisk sikkerhetssamarbeid – etterretning og det digitale domenet

Ny webcast om hvordan det internasjonale og nordiske samarbeidet om etterretning i det digitale domenet kan ...
Les mer…
Cybersikkerhetssenteret (CSS), Cyberforsvaret på Jørstadmoen. Foto: Anette Ask/Forsvaret.

Det digitale totalforsvaret av Norge

Totalforsvaret er viktig, men må også inkludere de øvrige aktørene i sivilsamfunnet. Vi må ikke tro ...
Les mer…
Feltoperatører fra Etterretningsbataljonen samtrener med kollegaer under den multinasjonale vinterøvelsen Cold Response 2020 i Troms. Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret.

Regjeringens terrortiltak må begrunnes

Kontraterrorstrategien bærer preg av teknologioptimisme, og ignorerer årsaker til radikalisering. Av: Simen Bakke, senior informasjonssikkerhetsrådgiver og ...
Les mer…
Tom Røseth, Simen Bakke og Hedda Langemyr. Foto: Polyteknisk Forening

#PolyPod: Sikkerhet, cyber og kultur

Nye podcastepisoder om tiltak for å redusere sårbarheter i det digitale domenet. Denne uken ble det ...
Les mer…
Datasenter. Foto: Bob Mical/Flickr med en CC BY-NC 2.0-lisens.

Strategisk cybersikkerhet

Nytt fagnotat om trusselscenarioer og hvorfor vi opplever økende utfordringer i det digitale domenet, sammen med ...
Les mer…
Fremlegging av de åpne trusselvurderingene 2021. Fra venstre: Sjef Etterretningstjenesten Nils Andreas Stensønes, Sjef Politiets sikkerhetstjeneste Hans Sverre Sjøvold, Sjef Nasjonal sikkerhetsmyndighet Kjetil Nilsen. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Akseptabel cyberrisiko?

Vi kan ikke fjerne all risiko, men vi kan redusere den til et akseptabelt nivå. Av: ...
Les mer…
Skjermdump fra Meld. St. 38 IKT-sikkerhet. Illustrasjon: M. Sylstad, NSM. Kilde: Visible Earth/NASA.

– Vi må ikke sitte og vente på et datainnbrudd

God etterretning er imidlertid ingen garanti mot cyberangrep. Av: Tom Røseth, førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole og ...
Les mer…