Slik Narvik var strategisk viktig i 1940, er Norge det i 2023

For noen dager siden skjedde det igjen en liten historisk begivenhet i Narvik ...

UTSYN - Forum for utenriks og sikkerhet er en plattform som skaper en bredere og mer inkluderende debatt om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. På denne siden vil vi samle forskningsartikler fra ulike perspektiver, publisere kommentarer og analyser fra ulike fagstemmer som forklarer, og legge ut videoer og informasjonsgrafikk.