Vardø havn

På den andre siden av krigen

En fisk på land i Vardø er ikke lenger bare en enkelt fisk. Nå handler det om forsyningssikkerhet av mat og å sikre bosetning langs grensen mot et stadig mer militarisert Russland. ...

UTSYN - Forum for utenriks og sikkerhet er en plattform som skaper en bredere og mer inkluderende debatt om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. På denne siden vil vi samle forskningsartikler fra ulike perspektiver, publisere kommentarer og analyser fra ulike fagstemmer som forklarer, og legge ut videoer og informasjonsgrafikk.