OM UTSYN

UTSYN er en plattform som skaper en bredere og mer inkluderende debatt om norsk utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk. UTSYN fremmer nyansering i formidlingen av sentrale sikkerhetspolitiske problemstillinger.

Mange lokalmiljøer berøres av sikkerhetspolitiske endringer. På grunn av geopolitiske årsaker har UTSYN derfor fokus på nord i innledende fase av prosjektet. UTSYN skal fremme regionale kunnskapsmiljøer og -ressurser, rekruttere nye stemmer, samt styrke kontakten mellom regionale fagstemmer og sentrale nyhetsmedier.

UTSYN konkurrerer ikke med eksisterende fagmiljøer, men bidrar til at kunnskapen når bredere ut og engasjerer flere. UTSYN søker ikke konsensus, men bidrar til økt refleksjon, analyse og innsikt i hvordan store forandringer i omverdenen påvirker Norges rolle i verden og utformingen av norsk sikkerhetspolitikk.

UTSYN kombinerer perspektiver fra sivilsamfunn, politikk, forsvarssektor, nasjonal og internasjonal forskning. UTSYN har et helhetlig, overordnet blikk på tvers av særinteresser og ideologiske standpunkter. UTSYN utforsker og får frem faglige og politisk begrunnede synspunkter fra ulike sider, i stedet for å forsvare bestemte ideologier. Det er en plattform som arbeider for at politikk i større grad formes på grunnlag av et så bredt kunnskapstilfang som mulig.

Formål

  • Bygge plattformer på tvers av sektorer, interesser og geografiske skillelinjer
  • Fremme kritisk og konstruktiv utveksling av ulike sikkerhetspolitiske perspektiver
  • Skape mer åpenhet og bredde ved at flere relevante miljøer og nye fagstemmer i hele Norge trekkes med
  • Samarbeide med nyhetsmedier og fagmiljøer for å styrke kritisk analyse og forskningsformidling

Struktur

UTSYN er registrert som organisasjon i Brønnøysund med organisasjonsnummer 919672226. UTSYN består av et styre og sekretariat, i tillegg til flere fagprofiler på tvers av sektorer. Vi har dermed en fleksibel struktur – en liten, effektiv administrasjon og et stort, bredt fagnettverk. Fagpersoner, institusjoner og miljøer kan være tilknyttet forumet og bidra med sin kompetanse på ulike måter – med UTSYN som felles plattform. Styret og sekretariatet tilrettelegger aktivt for bred fagformidling.

Ønsker du å støtte UTSYNs arbeid og sikre en uavhengig formidling av aktuelle sikkerhetspolitiske spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss!

Kontaktinformasjon

Daglig leder Hedda Langemyr

post@prosjektutsyn.no

Hedda Langemyr