OM UTSYN

UTSYN er en plattform som skaper en bredere og mer inkluderende debatt om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. UTSYN fremmer nyansering i formidlingen av sentrale utenrikspolitiske problemstillinger.

Mange lokalmiljøer berøres av utenriks- og sikkerhetspolitiske endringer. På grunn av geopolitiske årsaker har UTSYN derfor fokus på nord i innledende fase av prosjektet. UTSYN skal fremme regionale kunnskapsmiljøer og -ressurser, rekruttere nye stemmer, samt styrke kontakten mellom regionale fagstemmer og sentrale nyhetsmedier.

UTSYN konkurrerer ikke med eksisterende fagmiljøer, men bidrar til at kunnskapen når bredere ut og engasjerer flere. UTSYN søker ikke konsensus, men bidrar til økt refleksjon, analyse og innsikt i hvordan store forandringer i omverdenen påvirker Norges rolle i verden og utformingen av norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

UTSYN kombinerer perspektiver fra sivilsamfunn, politikk, forsvarssektor, nasjonal og internasjonal forskning. UTSYN har et helhetlig, overordnet blikk på tvers av særinteresser og ideologiske standpunkter. UTSYN utforsker og får frem faglige og politisk begrunnede synspunkter fra ulike sider, i stedet for å forsvare bestemte ideologier. Det er en plattform som arbeider for at politikk i større grad formes på grunnlag av et så bredt kunnskapstilfang som mulig.

Formål:

  • Bygge plattformer på tvers av sektorer, interesser og geografiske skillelinjer
  • Fremme kritisk og konstruktiv utveksling av ulike sikkerhetspolitiske perspektiver
  • Skape mer åpenhet og bredde ved at flere relevante miljøer og nye fagstemmer i hele Norge trekkes med
  • Samarbeide med nyhetsmedier og fagmiljøer for å styrke kritisk analyse og forskningsformidling

Kontaktinformasjon

Daglig leder Hedda Langemyr

post@prosjektutsyn.no

Hedda Langemyr