Russland

Putin

Kremls språkkrig

Når den russiske presidenten taler, er det om å gjøre å virke samlende innad og samtidig ...
Les mer…
Cecilie Hellestveit og Ingrid Vik. Foto: Polyteknisk Forening

Bokbad: Dårlig nytt fra Østfronten

Hør ny episode av #PolyPod og bokbad med Cecilie Hellestveit. Hun er aktuell med boken «Dårlig ...
Les mer…
Universitetet i Tromsø. Foto: Harald Groven/Wikimedia Commons

På forelesning med fienden

Det finnes enorme mengder sivil informasjon som er nyttig for utenlandske interesser. Det meste er verken ...
Les mer…
KV «Sortland» på patrulje i Nordsjøen. Foto: Forsvaret

På «fisketur» i Norge

Vi er alle bindeledd til noe eller noen av verdi for de som ikke vil oss ...
Les mer…
Grensestolper ved grensa mellom Norge og Russland. Foto: Kristian Verlo Vikestad / Forsvaret

Russlands minnekriger og minnediplomati

Siden slutten av andre verdenskrig har krigsmonumenter over falne sovjetiske soldater i Norge spilt en viktig ...
Les mer…
Storskog er det eneste lovlige gensepasseringspunktet mellom Norge og Russland. Bildet er tatt på norsk side av grensen, like ved Storskog. Foto: Forsvaret

Sivil beredskap etter Ukraina:
Hvor forberedt er vi?

Utviklingen i Ukraina har reist spørsmålet om hvor utsatt Norge er for aggressive handlinger fra fremmede ...
Les mer…

Webinar: Norge i skvis mellom NATO og Russland

Hva bærer de sikkerhetspolitiske debattene i offentligheten preg av og hvordan blir det fremover? Hør Hedda ...
Les mer…
Kong Oscar IIs kapell. Foto: Clemensfranz / Wikimedia Commons.

Grensemarkering

Før bygget man kirker. Hvordan sikres nasjonale interesser i dag? Av: Ingrid Vik, spesialrådgiver i UTSYN ...
Les mer…
Solberg og Putin under International Arctic Forum i St. Petersburg i april 2019. Foto: Wikimedia Commons

Norges forhold til Russland
– hva nå?

Norges forhold til Russland har blitt kjøligere. Med henvisning til Russlands rolle i konflikten i Ukraina ...
Les mer…

Avskrekking og beroligelse
– et samfunnsperspektiv

I diskusjonen om «avskrekking og beroligelse» opererer vi ut fra en forståelse av at sikkerhet handler ...
Les mer…