Norsk Leopard 2A4 stridsvogn fra Panserbataljonen, i forbindelse med styrkedemostrasjonen under NATO-øvelsen Trident Juncture 18 i Norge.

Djevelens advokat

DNs Sverre Strandhagen anklager meg for å lese forsvarsplaner som fanden leser bibelen. Det dagens ”forsvarspolitiske gospel” kunne ...
Les mer…

Sårbare Svalbard

Svalbards strategiske betydning er større enn noen gang siden Svalbardtraktaten ble inngått for snart 100 år ...
Les mer…

Folket må med

Nå rulles Nato-øvelsen Trident Juncture ut for fullt. Om vi møtes i en felles forståelse eller ...
Les mer…

Back to basic: Nord-Norge i spenningsfeltet mellom stormaktene

Det maritime høyspenningsfeltet i Barentshavet og Nord-Atlanteren gjør Nord-Norge viktig, sett fra Brussel, Washington og London – og Russland. Det ...
Les mer…

Norges unike fortrinn i skyene

Sikkerhetspolitikken må tilpasses den digitale tidsalder. I tillegg til nye trusler, finnes også betydelige muligheter for ...
Les mer…

Libya – hva nå?

Evalueringen bør gi debatt om kursendring av våre Nato-bidrag. Bidragene våre internasjonalt forklares ofte som «medlemsavgiften» ...
Les mer…

Ode til Thorvald

Alle var på fornavn med Thorvald. Han var personifiseringen av tillit, en det var svært vanskelig ...
Les mer…

Sikkerhetspolitikk er lokalpolitikk i nord

Det skjer store omveltninger i internasjonal politikk, spenningen mellom Russland og USA dirrer. På vår egen ...
Les mer…

Alt er ikke som før

Debatten om flere amerikanske soldater på Værnes og i Indre Troms har blitt redusert til et ...
Les mer…

Donald Trump rir igjen

Tre militærpolitiske hendelser inntraff omtrent samtidig denne uka. Donald Trump varslet at han vil trekke sine ...
Les mer…