Svalbards strategiske betydning er større enn noen gang siden Svalbardtraktaten ble inngått for snart 100 år siden. Og aldri har Norge vært mer sårbar på og omkring Svalbard.

Den voldsomme euforien omkring utviklingen i Arktis har lagt seg. Nordområdene har ikke blitt det Klondyke mange så for seg for få år siden. Selv kronjuvelen i norsk utenrikspolitikk, nordområdepolitikken, har mistet noe av sin glans og har veket plass for det nye politiske mantra: Havrommet.

Men at den kommersielle utviklingen av områdene øverst på kloden har latt vente på seg, betyr ikke at interessen for det nordlige Arktis er mindre. Tvert imot er det stadig flere ikke-arktiske stater og organisasjoner som definerer denne delen av verden som en del av sitt interesseområde: EU, Kina og Storbritannia for å nevne noen.

Trekker man en sirkel rundt toppen av jordkloden på høyde med Bjørnøya, ligger nærmere tre prosent av jordas overflate innenfor denne sirkelen. Her finnes store naturrikdommer:Olje og gass, mineraler og enorme matressurser. Issmelting og temperaturøkning i havet gjør at nye arter migrerer inn og at nye muligheter vil åpne seg for skipsfarten. Spørsmålet er ikke om det nordlige Arktis vil bli kommersielt utnyttet, men når. Og verden følger med.

Spørsmålet er ikke om det nordlige Arktis vil bli kommersielt utnyttet, men når. Og verden følger med.

Innenfor dette enorme området er det kun ett sted med en kommersiell havn, en flyplass med daglige ruteflygninger, sykehus, bredbånd og annen infrastruktur. Det er Longyearbyen. Og ikke nok med det: Mens resten av det nordlige Arktis er underlagt kyststatenes restriksjoner, er Svalbard gjennom traktaten en åpen dør inn til det nordlige Arktis for en hel verden. Dette kommer på toppen av øygruppens strategiske beliggenhet ved en konflikt mellom Russland og NATO.

Norske myndigheter hevder at suvereniteten over Svalbard ikke er omstridt. Det er bare delvis riktig.

Les mer om hva Per Arne Totland skriver om suverenitetshevdelse på Svalbard i Nordlys, publisert 22.10.18. Dette er et bidrag til kronikkserien om sikkerhetspolitiske utfordringer i nord som UTSYN har i samarbeid med Nordlys. Kronikkserien er støttet av Fritt Ord.