Naturvern er sikkerhetspolitikk

02.11.2018 |

Van Mijenfjorden. Foto: Wikimedia Commons

Naturvern er et effektivt verktøy for å begrense andre lands adgang til Svalbard.

For en drøy uke siden skrev Svalbardekspert Per Arne Totland i UTSYNs spalte i Nordlys, om hvordan pilarene i vår suverenitetshevdelse på Svalbard er under press. Én av de tre pilarene er norsk tilstedeværelse, for at vår suverenitet skal ha troverdighet. Store Norske er i ferd med å avvikle kulldriften i Svea, som bidrar til en usikker fremtid for størrelsen på norsk tilstedeværelse. Gruvesamfunnet Svea ligger innerst i Van Mijenfjorden.

Denne uka ble det klart at Klima- og Miljødepartementet verner Van Mijenfjorden. Dette er en av de siste fjordene på vestkysten av Svalbard, som fortsatt er islagt på vinteren. Departementet argumenterer for vern for bedre å kunne ivareta de isavhengige artene som ringsel og isbjørn.

Totland mener vern av fjorden, handler like mye om sikkerhetspolitikk som naturvern. Til NRK Radio sier han i dag:
«Naturvern er effektivt på den måten at det både er innenfor Svalbardtraktaten, det behandler alle likt både norske og utenlandske virksomheter. Samtidig så er det effektivt i forholdt til å begrense fremmede staters muligheter til å få fotfeste på Svalbard (…) I dag har Store Norske driftsrettigheter i dette området som nå vernes, og Store Norske er ikke i stand til å utøve sin aktivitetsplikt på disse utmålene. Da er reglene slik at da faller de i det fri, og da kan hvem som helst plukke dem opp og søke om å drive kulldrift. Dermed blir vern det mest effektive verktøyet for å stanse enhver kulldrift i dette området.»

Hør hele innslaget på NRK Radio her.