FAGNOTATER

Påvirkningsoperasjoner: Forsterkende og splittende mekanismer
Birgitte Førsund og Richard Utne
24.10.19

Hvilket forsvar gjør Norge tryggest?
Tormod Heier
01.10.19

Norge, NATO og 2%-målet
Terje Bruøygard
18.09.19

Allierte forsterkninger: Forsvaret av Norge
Terje Bruøygard
13.06.19

Norges risikoprosjekt: Forsvarspolitikkens dreining
Eldar Berli
07.05.19