FAGNOTATER

Kinas ambisjoner i Arktis

Knut Joachim Tanderø Berglyd

14.06.2021

Last ned

Strategisk cybersikkerhet

Simen Bakke

08.06.2021

Last ned

Nordiskt samarbete för psykologiskt försvar: 10 förslag

Anton Lif

09.04.2021

Last ned

Makt og tillit i krisetid

Richard Utne, Simen Bakke og Birgitte Førsund

09.06.2020

Last ned

Risikokommunikasjon og systemisk risiko
– et heksebrygg av sorte svaner, grå neshorn og kokende frosker

Richard Utne

16.04.2020

Last ned

Hvordan bekjempe desinformasjon? Aktører, strukturer og tiltak

Terje Bruøygard, Simen Bakke og Hedda Langemyr

07.04.2020

Last ned

Beredskapslovgivning og håndteringen av koronaviruset

Erik Furevik og Mads Harlem

01.04.2020

Last ned

Sikkerhetspolitiske dilemmaer

UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet

22.03.2020

Last ned

Utenrikspolitikk i balanse?

Ingrid Vik og Gjert Lage Dyndal

18.02.2020

Last ned

Konkurranseutsetting i forsvarssektoren: Noen folkerettslige implikasjoner

Hedda Langemyr og Erik Strøm

01.11.2019

Last ned