ARRANGEMENTER

NATO i endring: Norges teknologiske bidrag

Tid: 12. september 2018, kl. 17:00-19:00
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantzgate 7, Oslo

Nye sikkerhetspolitiske utfordringer - mer helhetlige motsvar?

Tid: 26. september 2018, kl. 18:00-20:00
Sted: Verdensteateret, Storgata 93B, Tromsø

Nye sikkerhetspolitiske utfordringer - mer helhetlige motsvar?

Tid: 27. september 2018, kl. 17:30-19:30
Sted: Sydøst Restaurant & Bar, Torvgata 2, Bodø