ARRANGEMENTER

Frigjørings- og veterandagen: Forsvar i en ny tid

Tid: 8. mai 2019, kl. 19:00-21:00
Sted: Brygg, Storgata 7, Oslo

De lange linjene i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk har ligget fast siden opprettelsen av NATO for 70 år siden heter det. Eller gjør de egentlig det?

Verden har endret seg og vi har endret oss. Tradisjonelle allianser og institusjoner som forsvarer våre verdier utfordres, og trusselbildet er mer komplekst og sammensatt med eksempelvis cyberangrep og informasjonsoperasjoner. Grensene mellom fred og konflikt er mer utydelig. Det er derfor ikke rart hvis politikken også endrer seg, men desto viktigere at årsakssammenhenger forklares og at det bygges forståelse.

Med et mer komplekst trusselbilde må det også bygges motstandsdyktighet i sivilbefolkningen. Da må folk ha eierskap til sitt eget forsvar. Gjennom flere tiår med store omstillinger i Forsvaret, inkludert profesjonalisering, et økende antall internasjonale operasjoner, de facto nedleggelse av allmenn verneplikt og siviltjenesten, samt en i stor grad lukket forsvarssektor, har det blitt større avstand mellom folk og forsvar. Hva er forsvaret til for, og hvilke roller og oppgaver skal forsvaret ha? Har verdiene vi kjemper for endret seg siden frigjøringen i 1945?

I forsvarspolitikken har avskrekking tidligere blitt balansert med beroligelse. Men de siste årene har beroligelsesdimensjonen blitt tonet ned. Hva betyr egentlig disse konseptene og hvilke implikasjoner har det for hva vi forsvarer og hvordan?

I anledning frigjørings- og veterandagen 8. mai inviterer vi til en uformell samtale og refleksjoner rundt Forsvarets og sivilsamfunnets rolle før og nå.

Eldar Berli, tidligere sjef for Brigade Nord, og Gunhild Hoogensen Gjørv, professor ved UiT, innleder samtalen.

Det blir også mat og forfriskninger.

Arrangementet er et samarbeid med Norges offisers- og spesialistforbund, NTL Forsvaret og Fellesforbundet.

Sikkerhetspolitikk og klimaendringer

Tid: 25. april 2019, kl. 17:00-19:00
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

Er dagens klimaendringer en kime til økt internasjonalt samarbeid eller flere sikkerhetspolitiske dilemmaer?

Vi er avhengig av internasjonalt samarbeid for å møte de sikkerhetsutfordringene som klimaendringene representerer, men som også kan by på utfordringer for nasjonalstatene i Europa. For å kunne løse disse utfordringene, særlig i nord og i Arktis, må vi også ha et forhold til og kontakt med vår nabo i øst. Når Russland har ulike synspunkter og løsninger enn USA og andre av våre samarbeidspartnere, hvordan påvirker det Norge som står midt i mellom?

Hvilke nærings- og sikkerhetspolitiske implikasjoner gir klimaendringene når det gjelder krig og konflikt, tørke, matmangel og migrasjon? Hva med fiskeri og forvaltning, søk og redning, utslipp og miljøhåndtering, olje og energi, forsyning og transport? Hvordan kan vi forebygge og tilpasse oss på best mulig måte – og med hvilke samarbeidspartnere?

Arrangementet er et samarbeid med Polyteknisk Forening.

Arctic Security Perceptions: From North America to the Baltic Sea

Tid: 3. april 2019, kl. 09:00-12:00
Sted: Stormen, Storgata 1A, Bodø

The Arctic is divided. Security interests and concerns in the North American Arctic are not equivalent to those in the European Arctic. The Baltic Sea Region is increasingly linked with issues in the High North / Barents Sea. With an emphasis on Canada and Norway, how do various Arctic security perceptions diverge and overlap? What is the role of the Baltic Sea Region in the security outlook for both countries, as well as for Arctic Geopolitics more generally?

High North Dialogue 2019 side-event, organised by the High North Center and the Konrad Adenauer Stiftung Nordic Countries, with co-organisers The Arctic Institute and UTSYN - Forum for utenriks og sikkerhet.

Ny langtidsplan for forsvarssektoren - hva står på spill?

Tid: 25. februar 2019, kl. 16:00-17:30
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo