ARRANGEMENTER

Hvordan skal Norge bidra fremover internasjonalt?

Tid: 26. februar 2020, kl. 18:00-20:00
Sted: Artillerisalen, Rena leir

Trump har gitt uttrykk for at USA vil bidra mindre og at NATO bør gjøre mer i Midtøsten. Europa må ta mer ansvar for egen sikkerhet, Frankrike ønsker bistand fra Norge i Mali, «Norge er NATO i nord» og vi har økt alliert tilstedeværelse og trening her hjemme. Samtidig skal vi ha et troverdig forsvar nasjonalt, og kunne håndtere hendelser og kriser alene. Kan vi få en vanskelig samtidighetsproblematikk? Hvis det oppstår en hendelse i nord, hvem skal håndtere situasjonen hvis vi er bundet i internasjonale operasjoner i andre land? Samtidig må Norge fortsatt bidra i internasjonale operasjoner.

Hva er egentlig Norges handlingsrom, hvordan skal vi prioritere, hvordan løser vi best dette dilemmaet, og hva betyr det for Forsvarets innretning fremover?

EU er interessert i økt samarbeid innenfor forsvar og sikkerhet, men det er usikkert hvilken rolle de kan spille som militærmakt. NATO og EU har signert en avtale om å utvikle mer samarbeid, og selv om Norge ikke er med i EU er det ønskelig fra vår regjering at vi revitaliserer samarbeidet om EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk. Hvilke fordeler og ulemper er knyttet til dette? Hvor tett på disse prosessene bør Norge være?

Det blir blant annet samtale med Ole-Christian Emaus, sjef for Telemark bataljon. Mer informasjon om program kommer.

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte, men krever påmelding.

Send påmelding til arrangement@prosjektutsyn.no innen 21. februar.

I samarbeid med Norges offisers- og spesialistforbund, NTL Forsvaret og Fellesforbundet.

Utenrikspolitisk engasjement i en ny tid

Tid: 25. februar 2020, kl. 08:30-10:00
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

Verden er mindre forutsigbar og Norges rolle i verden er endret. Er norsk utenrikspolitikk og organiseringen av denne ditto omstillingsdyktig? Og er engasjementet i utenrikspolitikken utformet i tråd med dagens sikkerhetspolitiske utfordringer og geo-politiske realiteter?

Med utgangspunkt i den europeiske konteksten og det norske engasjementet på Vest-Balkan ser vi nærmere på hva som er nytt og hvilke konsekvenser det i så fall bør ha for norsk utenrikspolitikk. Hva bør vi gjør mer av, og hva bør vi gjøre mindre av?

I samarbeid med Norges offisers- og spesialistforbund, NTL Forsvaret, Fellesforbundet og Polyteknisk Forening.

Påvirkningsoperasjoner: Forsterkende og splittende mekanismer

Tid: 12. desember 2019, kl. 08:30-10:00
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

Sivilt-militært samarbeid: Dilemmaer for Forsvarets langtidsplan

Tid: 3. desember 2019, kl. 08:30-10:00
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

Deterrence, Risks & Uncertainty – NATO, Russia & the High North

Tid: 20. november 2019, kl. 18:00-20:00
Sted: Hålogaland Teater, Teaterplassen 1, Tromsø

Sikkerhetspolitisk balansekunst

Tid: 28. oktober 2019, kl. 18:00-19:30
Sted: Stormen bibliotek, Storgata 1A, Bodø

Norge, NATO og målet om 2% av BNP til forsvar

Tid: 14. oktober 2019, kl. 08:30-10:00
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

Arendalsuka: Totalforsvar i nord - har vi kontroll?

Tid: 13. august 2019, kl. 13:00-14:00
Sted: No9 Cafe, Arendal

AVLYST! Sikkerhetspolitisk balansering i Nord

Tid: 18. juni 2019, kl. 18:00-20:00
Sted: Sydøst, Torvgata 2, Bodø

Frigjørings- og veterandagen: Forsvar i en ny tid

Tid: 8. mai 2019, kl. 19:00-21:00
Sted: Brygg, Storgata 7, Oslo

Sikkerhetspolitikk og klimaendringer

Tid: 25. april 2019, kl. 17:00-19:00
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

Arctic Security Perceptions: From North America to the Baltic Sea

Tid: 3. april 2019, kl. 09:00-12:00
Sted: Stormen, Storgata 1A, Bodø

Ny langtidsplan for forsvarssektoren - hva står på spill?

Tid: 25. februar 2019, kl. 16:00-17:30
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo