ARRANGEMENTER

Lansering: Hand i hand? By og land i polariseringens tid

Velkommen til boklansering i Vardø!

Tid: 20. november 2023, kl. 17.30-18.30.
Sted: Glasshuset, Rådhuset i Vardø.

Ingrid Vik Lansering Vadsø

Velkommen til boklansering i Vardø!

En gammel skillelinje i norsk politikk er vekket til live. By står mot bygd. Nord mot sør. Oslo mot periferien. Konfliktene dreier seg om sentralisering av tjenester, strømpriser, grunnrente på sjømat og den alltid krevende kommuneøkonomien. Meningskampene dekkes og kommenteres i mediene, men blir vi særlig klokere? Hva vet vi egentlig om fjellet av følelser, erfaringer og engasjement som konfliktene er tuftet på?

Ingrid Vik, forfatter og spesialrådgiver i UTSYN, har reist landet rundt for å forstå hva polariseringen bunner i. Hun har lang erfaring med politisk dialogarbeid på Balkan og drar veksler på sine erfaringer derfra.

Ingrid viser hvordan konfliktene tilspisses ytterligere fordi vi står overfor store omstillinger: det grønne skiftet, digitalisering, fylkesreformer og eldrebølge. Det skjer samtidig som norsk og europeisk sikkerhet og stabilitet utfordres av krigen i Ukraina og den påfølgende energi- og matkrisen.

Hva gjør det med tillit, demokrati og til syvende og sist vår sikkerhet og stabilitet? Hvilke tiltak kan bidra til å dempe konfliktlinjer i samfunnet?
UTSYN – Senter for sikkerhet og totalforsvar inviterer alle interesserte til bokbad med påfølgende panelsamtale!

 

Deltakere i panelet:
Ingrid Vik, forfatter og spesialrådgiver i Utsyn
Eva Lisa Robertsen, festivalsjef og leder for Kulturpilot Vardø
Hermod Larsen, varaordfører Vardø (H)

Ordstyrer: Amund Trellevik, journalist

-----------------------------------
Sted: Glasshuset, Rådhuset i Vardø
Dørene åpner kl. 18:00 og arrangementet starter kl. 18:30.
Gratis inngang.
For påmelding, send en e-post til arrangement@prosjektutsyn.no.

Hvordan påvirker TikTok og sosiale medier unge velgere?

Velkommen til samtale om hvordan TikTok påvirker unge velgere.

Tid: 23. november 2023, kl. 17.30-18.30.
Sted: Fysisk hos Polyteknisk Forening eller digitalt på Polyteknisk Forenings nettside.

TikTok og førstegangsvelgere

Hver eneste dag blir det lastet opp over 34 millioner videoer på TikTok, og daglig bruk av det sosiale mediet er blitt en viktig del av ungdomskulturen. I Norge har hele 40% av 16-19 åringer oppgitt at de bruker TikTok for å holde seg oppdatert på nyheter. Men hvordan påvirker egentlig appen offentlig debatt og meningsdanning?

Hvilken rolle spiller TikTok for å forme norske ungdommers politiske meninger, og hvordan fungerer TikTok som en kanal for informasjon om politiske saker? Kan Kina eller andre aktører utnytte platformen for å påvirke norske velgere?

 

Du møter:

  • Ane Breivik, leder, Unge Venstre
  • Simen Velle, leder, Fremskrittspartiets Ungdom
  • Gard Detlev Øksendal, Tiktok-profil
  • Eskil Grendahl Sivertsen, spesialrådgiver, Cyber-Social Propaganda & Influence, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
  • Simen Bakke, Senior Information Security Advisor, Politiets IT-tjeneste og skribent, Statem
  • Ragnhild Tvergrov Skare, informasjonskoordinator, UTSYN, er dagens ordstyrer
    Panelsamtale

 

Program for kvelden:

17:00
Dørene åpner, med mingling og lett servering

17:30
Ina Maria Finnerud, kommunikasjonsrådgiver, SiO, leder for valgkomiteen, NSO og styremedlem i PF Next
Velkommen

Ragnhild Tvergrov Skare, informasjonskoordinator, UTSYN
UTSYNs studie om TikTok og lokalvalget

Ane Breivik, leder, Unge Venstre
Simen Velle, leder, Fremskrittspartiets Ungdom
Gard Detlev Øksendal, Tiktok-profil
Eskil Grendahl Sivertsen, spesialrådgiver, Cyber-Social Propaganda & Influence, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Simen Bakke, Senior Information Security Advisor, Politiets IT-tjeneste og skribent, Statem
Ragnhild Tvergrov Skare, informasjonskoordinator, UTSYN, er dagens ordstyrer
Panelsamtale

18:30
Panelsamtalen avsluttes, åpen samtale med spørsmål fra salen

19:00
Takk for i dag

 

Du som deltar fysisk får lett servering til praten, samt gode muligheter for kunnskapsutveksling og nettverksbygging med deltakere på og av scenen.

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media.

Dette arrangementet er åpent og gratis for alle, kun for fysisk deltagelse.

Ta gjerne kontakt med PF Samfunnssikkerhet og PF Next for innspill.

Velkommen!

TIDLIGERE ARRANGEMENTER

#PolyBok: lansering av «Hand i hand?»

Velkommen til boklanseringen av Hand i hand? - By og land i polariseringens tid, skrevet av UTSYNs Ingrid Vik.

Tid: 25. september 2023, kl. 18.00-20.00.
Sted: Fysisk hos Polyteknisk Forening eller digitalt på Polyteknisk Forenings nettside.

#PolyBok: Lansering av «Strengt Fortrolig»

Velkommen til bokbad om Strengt Fortrolig – Norges hemmelige forsøk på å stanse krigen i Libya, skrevet av Henrik Thune.

Tid: 09. mai 2023, kl. 18.00-20.00.
Sted: Fysisk hos Polyteknisk Forening eller digitalt på Polyteknisk Forenings nettside.

Norges Beredskapsvilje

Er du villig til å betale prisen for vår forsvarsevne?

Tid: 25. april 2023, kl. 19.00
Sted: Norsk Luftfartsmuseum, Bodø

Kampen om sannheten

Åpent fagforum om ytringsfrihet og samfunnssikkerhet

Tid: 24. april 2023, kl. 11.00-15.30
Sted: Nord universitet, Bodø

Forsvar og sikkerhet i krisetid: En samtale med Forsvarskommisjonen

Tid: 17. januar 2023, kl. 18:30-19:30
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

Det allierte forsvarsperspektiv i nord – før og nå

Tid: 10. november 2022, kl. 18:30-20:00
Sted: Narviksenteret

Bokbad med Cecilie Hellestveit

Tid: 9. november 2022, kl. 18:00-19:00
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo og digitalt

Internasjonalt og nordisk sikkerhetssamarbeid – etterretning og det digitale domenet

Tid: 23. september 2021, kl. 08:30-09:30
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo og digitalt

Bokbad: Blue Governance in the Arctic and Antarctic

Tid: 1. september 2021, kl. 18:00-19:00
Sted: Digitalt

Hør opptak av samtalen her.

Arendalsuka 2021: Sikkerhetspolitisk quiz

Tid: 19. august 2021, kl. 19:30-21:00
Sted: No 9 Café, Arendal

Arendalsuka 2021: Exit-Afghanistan – Hva betyr det for NATO fremover?

Tid: 19. august 2021, kl. 17:00-18:00
Sted: No 9 Café, Arendal og digitalt via YouTube

Se opptak av møtet her.

Arendalsuka 2021: Hva skjer når Forsvaret konkurranseutsettes?

Tid: 19. august 2021, kl. 10:00-11:00
Sted: Bankgården, Arendal og digitalt via Facebook Live

Se opptak av møtet her.

Webinar: Hva bør komme ut av en ny forsvarskommsjon?

Tid: 4. mai 2021, kl. 12:00-13:00
Plattform: YouTube

Se opptak av møtet her.

Digitalt dialogmøte: Sikkerhetspolitikkens regionale konsekvenser (Nordland)

Tid: 25. februar 2021, kl. 17:30-19:00
Plattform: Vimeo

Se opptak av møtet her.

Digitalt dialogmøte: Sikkerhetspolitikkens regionale konsekvenser (Troms og Finnmark)

Tid: 23. februar 2021, kl. 17:30-19:00
Plattform: Vimeo

Se opptak av møtet her.

Webinar om desinformasjon: Hvordan styrke vår evne til å oppdage, varsle og motvirke?

Tid: 11. november 2020, kl. 08:00-09:00
Sted: Zoom

Se opptak av webinaret her.

Boklansering: Strategisk ledelse i krise og krig

Tid: 3. september 2020, kl. 20:00-21:00
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

NYTT Samtiden: Norges forsvar i en ny verden

Tid: 9. mars 2020, kl. 18:00-20:00
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

Hvordan skal Norge bidra fremover internasjonalt?

Tid: 26. februar 2020, kl. 18:00-20:00
Sted: Artillerisalen, Rena leir

Utenrikspolitisk engasjement i en ny tid

Tid: 25. februar 2020, kl. 08:30-10:00
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

Påvirkningsoperasjoner: Forsterkende og splittende mekanismer

Tid: 12. desember 2019, kl. 08:30-10:00
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

Sivilt-militært samarbeid: Dilemmaer for Forsvarets langtidsplan

Tid: 3. desember 2019, kl. 08:30-10:00
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

Deterrence, Risks & Uncertainty – NATO, Russia & the High North

Tid: 20. november 2019, kl. 18:00-20:00
Sted: Hålogaland Teater, Teaterplassen 1, Tromsø

Sikkerhetspolitisk balansekunst

Tid: 28. oktober 2019, kl. 18:00-19:30
Sted: Stormen bibliotek, Storgata 1A, Bodø

Norge, NATO og målet om 2% av BNP til forsvar

Tid: 14. oktober 2019, kl. 08:30-10:00
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

Arendalsuka: Totalforsvar i nord - har vi kontroll?

Tid: 13. august 2019, kl. 13:00-14:00
Sted: No9 Cafe, Arendal

AVLYST! Sikkerhetspolitisk balansering i Nord

Tid: 18. juni 2019, kl. 18:00-20:00
Sted: Sydøst, Torvgata 2, Bodø

Frigjørings- og veterandagen: Forsvar i en ny tid

Tid: 8. mai 2019, kl. 19:00-21:00
Sted: Brygg, Storgata 7, Oslo

Sikkerhetspolitikk og klimaendringer

Tid: 25. april 2019, kl. 17:00-19:00
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

Arctic Security Perceptions: From North America to the Baltic Sea

Tid: 3. april 2019, kl. 09:00-12:00
Sted: Stormen, Storgata 1A, Bodø

Ny langtidsplan for forsvarssektoren - hva står på spill?

Tid: 25. februar 2019, kl. 16:00-17:30
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo