ARRANGEMENTER

Forsvar og sikkerhet i krisetid: En samtale med Forsvarskommisjonen

Tid: 17. januar 2023, kl. 18:30-19:30
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

Hvordan påvirker krigen i Ukraina og de store omveltningene som nå skjer kommisjonens arbeid? Hvordan ivareta et fokus på det strategiske i en slik situasjon, og ikke bare konsekvensene på kort sikt?

Du møter:
* Knut Storberget, leder, Forsvarskommisjonen
* Liv Signe Navarsete, medlem, Forsvarskommisjonen
* Hedda Langemyr, daglig leder, UTSYN – forum for utenriks og sikkerhet, og styreleder i PF Samfunnssikkerhet

Russlands fullskala invasjon av Ukraina, NATOs nye strategiske konsept, et helt Norden i NATO med finsk og svensk medlemskap, økende strategisk rivalisering mellom Kina og en del vestlige land. Mye har endret seg siden forsvarskommisjonen ble nedsatt av regjeringen i desember 2021.
Forsvarskommisjonen skal vurdere mulige forsvars- og sikkerhetspolitiske veivalg for Norge de neste 10 til 20 årene, og leverer sin rapport i mai. Med en sikkerhetssituasjon som stadig utfordrer også næringsliv og sivilsamfunn med sammensatte trusler, er åpenhet rundt og informasjon om politiske veivalg desto viktigere. Derfor inviterer UTSYN – Senter for utenriks og sikkerhet og Polyteknisk Forening til samtale om hvilke sikkerhetspolitiske utfordringer vi står overfor på kort og lang sikt, og hovedproblemstillinger for kommisjonens arbeid.

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media.
Dette arrangementet er både fysisk og digitalt. Påmeldte til den digitale sendingen vil kunne følge direktesendingen på nettsidene til Polyteknisk Forening hvor den tilgjengeliggjøres i forkant av møtet.

Lett servering til praten fra kl. 18:00.
Ta gjerne kontakt ved spørsmål om seminaret.
Velkommen!

TIDLIGERE ARRANGEMENTER

Det allierte forsvarsperspektiv i nord – før og nå

Tid: 10. november 2022, kl. 18:30-20:00
Sted: Narviksenteret

Bokbad med Cecilie Hellestveit

Tid: 9. november 2022, kl. 18:00-19:00
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo og digitalt

Internasjonalt og nordisk sikkerhetssamarbeid – etterretning og det digitale domenet

Tid: 23. september 2021, kl. 08:30-09:30
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo og digitalt

Bokbad: Blue Governance in the Arctic and Antarctic

Tid: 1. september 2021, kl. 18:00-19:00
Sted: Digitalt

Hør opptak av samtalen her.

Arendalsuka 2021: Sikkerhetspolitisk quiz

Tid: 19. august 2021, kl. 19:30-21:00
Sted: No 9 Café, Arendal

Arendalsuka 2021: Exit-Afghanistan – Hva betyr det for NATO fremover?

Tid: 19. august 2021, kl. 17:00-18:00
Sted: No 9 Café, Arendal og digitalt via YouTube

Se opptak av møtet her.

Arendalsuka 2021: Hva skjer når Forsvaret konkurranseutsettes?

Tid: 19. august 2021, kl. 10:00-11:00
Sted: Bankgården, Arendal og digitalt via Facebook Live

Se opptak av møtet her.

Webinar: Hva bør komme ut av en ny forsvarskommsjon?

Tid: 4. mai 2021, kl. 12:00-13:00
Plattform: YouTube

Se opptak av møtet her.

Digitalt dialogmøte: Sikkerhetspolitikkens regionale konsekvenser (Nordland)

Tid: 25. februar 2021, kl. 17:30-19:00
Plattform: Vimeo

Se opptak av møtet her.

Digitalt dialogmøte: Sikkerhetspolitikkens regionale konsekvenser (Troms og Finnmark)

Tid: 23. februar 2021, kl. 17:30-19:00
Plattform: Vimeo

Se opptak av møtet her.

Webinar om desinformasjon: Hvordan styrke vår evne til å oppdage, varsle og motvirke?

Tid: 11. november 2020, kl. 08:00-09:00
Sted: Zoom

Se opptak av webinaret her.

Boklansering: Strategisk ledelse i krise og krig

Tid: 3. september 2020, kl. 20:00-21:00
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

NYTT Samtiden: Norges forsvar i en ny verden

Tid: 9. mars 2020, kl. 18:00-20:00
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

Hvordan skal Norge bidra fremover internasjonalt?

Tid: 26. februar 2020, kl. 18:00-20:00
Sted: Artillerisalen, Rena leir

Utenrikspolitisk engasjement i en ny tid

Tid: 25. februar 2020, kl. 08:30-10:00
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

Påvirkningsoperasjoner: Forsterkende og splittende mekanismer

Tid: 12. desember 2019, kl. 08:30-10:00
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

Sivilt-militært samarbeid: Dilemmaer for Forsvarets langtidsplan

Tid: 3. desember 2019, kl. 08:30-10:00
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

Deterrence, Risks & Uncertainty – NATO, Russia & the High North

Tid: 20. november 2019, kl. 18:00-20:00
Sted: Hålogaland Teater, Teaterplassen 1, Tromsø

Sikkerhetspolitisk balansekunst

Tid: 28. oktober 2019, kl. 18:00-19:30
Sted: Stormen bibliotek, Storgata 1A, Bodø

Norge, NATO og målet om 2% av BNP til forsvar

Tid: 14. oktober 2019, kl. 08:30-10:00
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

Arendalsuka: Totalforsvar i nord - har vi kontroll?

Tid: 13. august 2019, kl. 13:00-14:00
Sted: No9 Cafe, Arendal

AVLYST! Sikkerhetspolitisk balansering i Nord

Tid: 18. juni 2019, kl. 18:00-20:00
Sted: Sydøst, Torvgata 2, Bodø

Frigjørings- og veterandagen: Forsvar i en ny tid

Tid: 8. mai 2019, kl. 19:00-21:00
Sted: Brygg, Storgata 7, Oslo

Sikkerhetspolitikk og klimaendringer

Tid: 25. april 2019, kl. 17:00-19:00
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

Arctic Security Perceptions: From North America to the Baltic Sea

Tid: 3. april 2019, kl. 09:00-12:00
Sted: Stormen, Storgata 1A, Bodø

Ny langtidsplan for forsvarssektoren - hva står på spill?

Tid: 25. februar 2019, kl. 16:00-17:30
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo