Skip to content

ARRANGEMENTER

Sikkerhetspolitisk balansekunst

Tid: 28. oktober 2019, kl. 18:00-19:30
Sted: Stormen bibliotek, Storgata 1A, Bodø

Hvordan balansere en sterkere stormaktsposisjonering i Arktis og mottak av allierte styrker?

Den geopolitiske betydningen av Arktis har blitt større. Alle stormakter har utviklet tydelige strategier for regionen og styrket sin tilstedeværelse i nord.

Alliert forsterkning gjennom NATO og bilaterale avtaler med USA er den viktigste sikkerhetsgarantien Norge har. Samtidig som vi er avhengig av et godt forhold til våre allierte, kan det være utfordrende å balansere dette med beroligelse og forutsigbarhet overfor vår nabo i øst, Russland. I tillegg til USA og Russland styrker også Kina sin tilstedeværelse i Arktis. Hvilke utfordringer og dilemmaer skaper det for Norge? Hvordan skal Norge forholde seg til en mektig alliert som ønsker sterkere innflytelse i Arktis, og hvilke konsekvenser har dette for norsk sikkerhetspolitikk og vår suverenitetshevdelse i nord? Hva krever alliert forsterkning av oss som mottakerland og hvilke utfordringer er knyttet til dette?

Politisk debatt med Hårek Elvenes (H), Eirik Sivertsen (Ap) og Bent-Joacim Bentzen (Sp).

Ordstyrer er Amund Trellevik, journalist i High North News.

I samarbeid med Norges offisers- og spesialistforbund, NTL Forsvaret og High North News.

Norge, NATO og målet om 2% av BNP til forsvar

Tid: 14. oktober 2019, kl. 08:30-10:00
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

Dagens og fremtidens sikkerhetspolitiske situasjon er kompleks og trusselbildet mangefasettert. Norge har de siste årene økt forsvarsbudsjettet, og det blir i stor grad begrunnet med endringer i de sikkerhetspolitiske konjunkturene. Men å ruste ned og opp etter situasjonen vi befinner oss i til enhver tid er dyrt og ineffektivt. Vil en solid økning styrke forsvarsevnen og i så fall hvordan? Hvilke underliggende forhold og mulighetsrom gir en økning av forsvarsbudsjettet til 2%?

Hvilke sikkerhetspolitiske rammer ligger fast og hvilke dilemmaer står vi overfor fremover? Norge har en strategisk geografisk plassering som småstat i spenningsfeltet mellom stormakter. Hvilken dynamikk og utfordringer kan økt alliert aktivitet skape i nord, samtidig som vår sikkerhet er avhengig av støtte fra allierte?

8. oktober la Forsvarssjefen frem sitt fagmilitære råd (FMR) som skal danne grunnlag for ny langtidsplan for Forsvaret som legges frem neste år. Hva er de viktigste hovedlinjene fra årets FMR? Hvilke oppgaver er det viktigst at vi håndterer selv og hva kan håndteres av våre allierte? Hva er våre kjerneinteresser i tiden fremover, hvordan sørger vi for maksimalt handlingsrom og hvordan styrker vi vår forsvarsevne best mulig?

Med: Brigader Øyvind Kvalvik, leder for arbeidet med FMR, og Oberstløytnant Terje Bruøygard, tidligere sjef for Telemark bataljon (på videolink).

Ordstyrer er Hanne Eggen Røislien, forsker i Cyberforsvaret.

Dette frokostseminaret er et samarbeid mellom UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet, Norges offisers- og spesialistforbund, NTL Forsvaret og Polyteknisk Forening.

Arendalsuka: Totalforsvar i nord - har vi kontroll?

Tid: 13. august 2019, kl. 13:00-14:00
Sted: No9 Cafe, Arendal

AVLYST! Sikkerhetspolitisk balansering i Nord

Tid: 18. juni 2019, kl. 18:00-20:00
Sted: Sydøst, Torvgata 2, Bodø

Frigjørings- og veterandagen: Forsvar i en ny tid

Tid: 8. mai 2019, kl. 19:00-21:00
Sted: Brygg, Storgata 7, Oslo

Sikkerhetspolitikk og klimaendringer

Tid: 25. april 2019, kl. 17:00-19:00
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

Arctic Security Perceptions: From North America to the Baltic Sea

Tid: 3. april 2019, kl. 09:00-12:00
Sted: Stormen, Storgata 1A, Bodø

Ny langtidsplan for forsvarssektoren - hva står på spill?

Tid: 25. februar 2019, kl. 16:00-17:30
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

Scroll To Top