STYRET

Eirik Øwre Thorshaug

STYRELEDER

Eirik Øwre Thorshaug

Eirik Øwre Thorshaug har bred bakgrunn fra politikken, blant annet som statssekretær i både Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet i Jens Stoltenbergs andre regjering. Thorshaug har siden 2015 vært direktør (Vice President) for myndighetskontakt og regulatorisk arbeid i Europa i Telenorkonsernet.

Berit Enge sorthvitt 2

STYREMEDLEM

Berit Enge

Berit Enge er grunnlegger og daglig leder av Nordic Press Center i Washington DC, et ressurs- og læringssenter for neste generasjon utenriksjournalister. Hun har tidligere jobbet som diplomat, blant annet ved ambassaden i Washington, FN-delegasjonen i New York og ambassaden i Tokyo. Hun har vært taleskriver i Utenriksdepartementet, journalist i norske regionale og nasjonale medier, og valgkampmedarbeider i politiske kampanjer i USA og i Japan. Berit har også vært styreleder og styremedlem i Flyktninghjelpen USA (NRC-USA).

Rune Jakobsen_Passfoto

STYREMEDLEM

Rune Jakobsen

Generalløytnant Jakobsen var frem til 2021 Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), før han gikk av med pensjon. Han har tidligere vært blant annet Generalinspektør for Hæren, Sjef for Operasjonsstaben ved FOH, Kontingentsjef i Afghanistan og Sjef Krigsskolen. Jakobsen har også ledet Hærstaben og Telemark bataljon.

 

Portrett Erik STRØM

STYREMEDLEM

Erik Strøm

Erik Strøm har hatt styreverv i sivilsamfunnsorganisasjoner i mer enn 20 år. Han er statsviter av utdanning, og arbeider som rådgiver innenfor politikk og kommunikasjon. Strøm har tidligere ledet samfunnsavdelingen i selskapet Burson-Marsteller, og han vil nå bli en del av rådgivningsselskapet BoldT som partner.

Rolf Vestvik headshot

STYREMEDLEM

Rolf A. Vestvik

Rolf A. Vestvik er partner i Conow kompetansesenter for internasjonale relasjoner. Vestvik har lang erfaring fra arbeid med sikkerhetspolitikk og internasjonale spørsmål, blant annet som diplomat i Utenriksdepartementet, samfunnssjef i Flyktninghjelpen, utenrikspolitisk rådgiver i Sosialistisk Venstreparti, og fra ulike styreverv i Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Utenriksdepartementets Sikkerhetspolitiske Utvalg og Det Internasjonale Rådet for Humanitære Organisasjoner.

Eskil Sivertsen

STYREMEDLEM

Eskil Grendahl Sivertsen

Eskil Grendahl Sivertsen har bred bakgrunn som strategisk rådgiver fra forsvarssektoren, utenrikstjenesten, kommunikasjonsbransjen og teknologi- og forskningsfeltet. Han har 15 års erfaring i strategisk posisjonering, kommunikasjon og samfunnskontakt på høyt nivå, både nasjonalt og internasjonalt. Sivertsen har blant annet vært taleskriver og kommunikasjonsrådgiver for flere forsvarsministre; plansjef for psykologiske operasjoner under Operation Inherent Resolve; talsperson og pressekontakt for UD og kommunikasjonsrådgiver for utenriksminister Børge Brende.

ingridvik (1)

ANSATTREPRESENTANT

Ingrid Vik

Ingrid Vik er religionshistoriker, partner i Scanteam og del av forskningsnettverket Value Politics ved UiO. Viks arbeidsområder er forholdet mellom religion og politikk, minoritets- og majoritetsrelasjoner og konfliktløsning, med geografisk fokus på Europa, Vest-Balkan og Midtøsten.