STYRET

Portrett Erik STRØM

STYRELEDER

Erik Strøm

Erik Strøm har hatt styreverv i sivilsamfunnsorganisasjoner i mer enn 20 år. Han er statsviter av utdanning, og arbeider som rådgiver innenfor politikk og kommunikasjon. Strøm har tidligere ledet samfunnsavdelingen i selskapet Burson-Marsteller, og han vil nå bli en del av rådgivningsselskapet BoldT som partner.

"Det er mye vi kan være uenig om i forsvars- og sikkerhetspolitikken. Likevel bør vi kunne enes om de krav vi setter til kunnskapsgrunnlaget for politikk, og til at diskusjonene foregår åpent og med en vilje til å lytte – selv til meningsmotstandere."  

Rolf Vestvik headshot

STYREMEDLEM

Rolf A. Vestvik

Rolf A. Vestvik er partner i Conow kompetansesenter for internasjonale relasjoner. Vestvik har lang erfaring fra arbeid med sikkerhetspolitikk og internasjonale spørsmål, blant annet som diplomat i Utenriksdepartementet, samfunnssjef i Flyktninghjelpen, utenrikspolitisk rådgiver i Sosialistisk Venstreparti, og fra ulike styreverv i Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Utenriksdepartementets Sikkerhetspolitiske Utvalg og Det Internasjonale Rådet for Humanitære Organisasjoner.

"Den sikkerhetspolitiske debatten handler om så mye mer enn bevilgninger til det norske forsvaret – UTSYN skal bidra til at bredden i de sikkerhetspolitiske utfordringer kommer med." 

Skjermbilde 2019-04-02 kl. 11.53.48

STYREMEDLEM

Gunhild Hoogensen Gjørv

Gunhild Hoogensen Gjørv er professor i freds- og konfliktstudier med spesialisering innen sikkerhetsstudier og internasjonale relasjoner ved Norges Arktiske Universitet (UiT). Hun er også Nansen Professor ved University of Akureyri på Island. Gjørv var en av ekspertene i Afghanistanutvalget som utredet Norges innsats i Afghanistan. Hun var også blant de første som mottok forskerstipendet “Fulbright Arctic Initiative”, et forskningsprogram som skal bidra til økt internasjonalt samarbeid om utfordringer i Arktis. Gjørv har en rekke styreverv, blant annet i Norges Forskningsråd, Norsk Utenrikspolitisk Institutt og Den Internasjonale Arktiske Forskningskomiteen. Hun er også forfatter av boken “Understanding Civil-Military Interaction: Lessons Learned from the Norwegian Model" utgitt i 2014.

"Det er tydelig at vi trenger økt sikkerhetspolitisk debatt i Norge som gjenspeiler og balanserer mellom flere stemmer og kunnskapskilder, fra flere regioner og hold. Det er ikke overraskende at sikkerhets- og utenrikspolitikken ikke har endret seg på mange tiår når så få er med på diskusjonen."  

Skjermbilde 2018-03-10 kl. 17.11.55

STYREMEDLEM

Arne O. Holm

Arne O. Holm er journalist og forfatter med bakgrunn fra Dagbladet, Dagens Næringsliv, NRK Brennpunkt og Svalbardposten. I dag er Holm redaktør av nettavisen High North News som følger politikk, vårt forhold til Russland og næringsliv i hele Arktis. Holm er ansatt ved Nordområdesenteret, Nord Universitet.

"Som nordlending bor jeg midt i en akselererende konflikt mellom øst og vest. Det krever kløkt og innsikt å manøvrere i dette landskapet. Ikke minst krever det flere stemmer i debatten – også fra nord."  

ingridvik (1)

STYREMEDLEM

Ingrid Vik

Ingrid Vik er religionshistoriker, partner i Scanteam og del av forskningsnettverket Value Politics ved UiO. Viks arbeidsområder er forholdet mellom religion og politikk, minoritets- og majoritetsrelasjoner og konfliktløsning, med geografisk fokus på Europa, Vest-Balkan og Midtøsten.

"Vi trenger UTSYN fordi det er et demokratiprosjekt, og fordi det utfordrer en stadig mer ideologisk låst debatt om forsvars- og sikkerhetspolitikk."   

Dyndal

STYREMEDLEM

Gjert Lage Dyndal

Oberst Gjert Lage Dyndal har skrevet en rekke bøker og artikler om sikkerhetspolitikk og anvendelsen av militærmakt. Dyndal er engasjert som dosent ved Forsvarshøgskolan i Stockholm. I tillegg til sin operative militære bakgrunn har han en M.Phil. i krigsstudier og PhD i historie.

97993210_1514028982105150_6459578350158479360_n

STYREMEDLEM

Eskil Grendahl Sivertsen

Eskil Grendahl Sivertsen har bred bakgrunn som strategisk rådgiver fra forsvarssektoren, utenrikstjenesten, kommunikasjonsbransjen og teknologi- og forskningsfeltet. Han har 15 års erfaring i strategisk posisjonering, kommunikasjon og samfunnskontakt på høyt nivå, både nasjonalt og internasjonalt. Sivertsen har blant annet vært taleskriver og kommunikasjonsrådgiver for flere forsvarsministre; plansjef for psykologiske operasjoner under Operation Inherent Resolve; talsperson og pressekontakt for UD og kommunikasjonsrådgiver for utenriksminister Børge Brende.