Skip to content

STYRET

Portrett Erik STRØM

STYRELEDER

Erik Strøm

Erik Strøm har hatt styreverv i sivilsamfunnsorganisasjoner i mer enn 20 år. Han er statsviter av utdanning, og arbeider som rådgiver innenfor politikk og kommunikasjon. Strøm har tidligere ledet samfunnsavdelingen i selskapet Burson-Marsteller, og han vil nå bli en del av rådgivningsselskapet BoldT som partner.

"Det er mye vi kan være uenig om i forsvars- og sikkerhetspolitikken. Likevel bør vi kunne enes om de krav vi setter til kunnskapsgrunnlaget for politikk, og til at diskusjonene foregår åpent og med en vilje til å lytte – selv til meningsmotstandere."  

DSC_6182_resized

STYREMEDLEM

Kristian Berg Harpviken

Kristian Berg Harpviken er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), og han var direktør ved instituttet fra 2009 til 2017. Harpviken er sosiolog, og har spesielt forsket på Afghanistan og landene i regionen rundt. Han har en bred forskningsinteresse knyttet til krig og fred, publiserer internasjonalt, og foreleser jevnlig for både et akademisk og et allment publikum.

"Norge trenger et åpent, mangfoldig og kunnskapsbasert ordskifte om sikkerhets- og utenrikspolitikk. Ingenting er viktigere for vår sikkerhet enn en opplyst offentlig debatt. UTSYN skal være plattformen for å fostre en slik debatt, ved å engasjere nye og etablerte stemmer fra hele landet, ved å tåle uenighet, og ved tørre å løfte frem de vanskelige spørsmålene."  

Rolf Vestvik headshot

STYREMEDLEM

Rolf A. Vestvik

Rolf A. Vestvik er partner i Conow kompetansesenter for internasjonale relasjoner. Vestvik har lang erfaring fra arbeid med sikkerhetspolitikk og internasjonale spørsmål, blant annet som diplomat i Utenriksdepartementet, samfunnssjef i Flyktninghjelpen, utenrikspolitisk rådgiver i Sosialistisk Venstreparti, og fra ulike styreverv i Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Utenriksdepartementets Sikkerhetspolitiske Utvalg og Det Internasjonale Rådet for Humanitære Organisasjoner.

"Den sikkerhetspolitiske debatten handler om så mye mer enn bevilgninger til det norske forsvaret – UTSYN skal bidra til at bredden i de sikkerhetspolitiske utfordringer kommer med." 

Skjermbilde 2019-04-02 kl. 11.53.48

STYREMEDLEM

Gunhild Hoogensen Gjørv

Gunhild Hoogensen Gjørv er professor i freds- og konfliktstudier med spesialisering innen sikkerhetsstudier og internasjonale relasjoner ved Norges Arktiske Universitet (UiT). Hun er også Nansen Professor ved University of Akureyri på Island. Gjørv var en av ekspertene i Afghanistanutvalget som utredet Norges innsats i Afghanistan. Hun var også blant de første som mottok forskerstipendet “Fulbright Arctic Initiative”, et forskningsprogram som skal bidra til økt internasjonalt samarbeid om utfordringer i Arktis. Gjørv har en rekke styreverv, blant annet i Norges Forskningsråd, Norsk Utenrikspolitisk Institutt og Den Internasjonale Arktiske Forskningskomiteen. Hun er også forfatter av boken “Understanding Civil-Military Interaction: Lessons Learned from the Norwegian Model" utgitt i 2014.

"Det er tydelig at vi trenger økt sikkerhetspolitisk debatt i Norge som gjenspeiler og balanserer mellom flere stemmer og kunnskapskilder, fra flere regioner og hold. Det er ikke overraskende at sikkerhets- og utenrikspolitikken ikke har endret seg på mange tiår når så få er med på diskusjonen."  

Skjermbilde 2018-03-10 kl. 17.11.55

STYREMEDLEM

Arne O. Holm

Arne O. Holm er journalist og forfatter med bakgrunn fra Dagbladet, Dagens Næringsliv, NRK Brennpunkt og Svalbardposten. I dag er Holm redaktør av nettavisen High North News som følger politikk, vårt forhold til Russland og næringsliv i hele Arktis. Holm er ansatt ved Nordområdesenteret, Nord Universitet.

"Som nordlending bor jeg midt i en akselererende konflikt mellom øst og vest. Det krever kløkt og innsikt å manøvrere i dette landskapet. Ikke minst krever det flere stemmer i debatten – også fra nord."  

ingridvik (1)

STYREMEDLEM

Ingrid Vik

Ingrid Vik er religionshistoriker, partner i Scanteam og del av forskningsnettverket Value Politics ved UiO. Viks arbeidsområder er forholdet mellom religion og politikk, minoritets- og majoritetsrelasjoner og konfliktløsning, med geografisk fokus på Europa, Vest-Balkan og Midtøsten.

"Vi trenger UTSYN fordi det er et demokratiprosjekt, og fordi det utfordrer en stadig mer ideologisk låst debatt om forsvars- og sikkerhetspolitikk."   

Skjermbilde 2018-03-08 kl. 17.31.00

STYREMEDLEM

Bente Knagenhjelm

Bente Knagenhjelm har 30 års erfaring med humanitært- og utviklingsrettet arbeid fra Bærum Kommune, Røde Kors (nasjonalt og internasjonalt) og Nansen Fredssenter.

avatar-159236_1280

STYREMEDLEM

Ståle Ulriksen

Informasjon kommer

Scroll To Top