SEKRETARIAT

Hedda Langemyr

Direktør

Hedda Langemyr

Hedda@prosjektutsyn.no

Hedda Langemyr er spesialisert på norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, med særlig fokus på nordområdene, arktisk sikkerhet så vel som hybride trusler og kognitiv krigføring. Langemyr har mange års erfaring fra norsk organisasjonsliv, og hun er en viktig stemme i den norske samfunnsdebatten på sine fagområder. Hun deltar også jevnlig med artikler og kronikker i norske aviser og tidsskrifter, gjennom foredrag og annen type kommunikasjonsvirksomhet. Langemyr har også vært styreleder på Nansenskolen- Norsk Humanistisk Akademi og er i dag leder for Nettverk for Samfunnssikkerhet og Totalforsvar i Polyteknisk Forening. Hun har utdannelse fra internasjonale studier ved Universitetet i Oslo og Sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.

ingridvik (1)

Spesialrådgiver

Ingrid Vik

Ingrid@prosjektutsyn.no

Ingrid Vik (dr.) er religionshistoriker mer enn 20 års erfaring i internasjonale spørsmål og sikkerhetspolitikk fra en rekke kontekster og gjennom ulike roller; som forsker, i Utenriksdepartementet, i norske og internasjonale organiasjoner og som internasjonal konsulent. Faglig er hun spesialert på forholdet mellom religion, sikkerhet og politikk, mer spesifikt på forholdet mellom tillit, demokrati og sikkerhet i lys av dagens sikkerhets- og geopolitiske situasjon.

Geografisk har hun hatt fokus på Europa, og i særdeleshet Øst-Europa og Vest-Balkan. Hun har også erfaring fra Vest-Afrika/Sahel og Midtøsten. Hun har i tillegg skrevet og forsket på anti-liberale internasjonale allianser i internasjonal politikk (2013, 2019), om religion og diplomati (2020), om tillit og splittelser i norsk politikk (2022, 2015) og om sikkerhet og politikk på Vest-Balkan. Hun skriver kronikker og artikler i norske aviser og tidsskrifter og er leder for Norske PENs utvalg for Øst- og Sentral-Europa.

IMG_0376 2

Informasjonskoordinator

Ragnhild Tvergrov Skare

Ragnhild@prosjektutsyn.no

Ragnhild Skare har en bachelorgrad i europeisk politikk fra King's College London hvor hun skrev sin oppgave om russisk minnediplomati i Nord-Norge. For denne fikk hun prisen for beste avhandling ved Institutt for europeiske og internasjonale studier. Tidligere har Ragnhild jobbet ved den norske ambassaden i Riga, Latvia og ved UTSYN som praktikant. Faglig interesserer hun seg spesielt for påvirkning i sosiale medier, moderne trusler mot demokratiet, Russland og Øst-Europa.

marte_bilde

Prosjektleder

Marte Aasen

Marte@prosjektutsyn.no