SAMARBEIDS­PARTNERE

UTSYN har en rekke aktivitetsbaserte og økonomiske samarbeidspartnere. I oppstartsfasen mottok UTSYN etableringsstøtte fra Bergesenstiftelsen og Fritt Ord. Utover dette driver vi prosjektbasert virksomhet med samarbeidspartnere, og mottar noe drifts- og aktivitetsstøtte fra Forsvarsdepartementet over tilskuddspotten til organisasjoner (kap. 1700).