Arrangement

Åpen fagdag i Bodø: «Kampen om sannheten»

13.03.2024 |

En rekke UTSYN-profiler skal være med på arrangementet; Eskil Sivertsen, Cecilie Hellestveit og Amund Trellevik.

Tid: 23. april 2024
Sted: Nord Universitet, Bodø

Når de redaktørstyrte mediene svekkes, går mange av mekanismene for mediekritikk, innsyn, transparens og kildegransking tapt, og nyhetsstrømmene fylles av informasjon uten klar avsender. Informasjon er en ressurs, og feilinformasjon et våpen som brukes både i ren fysisk krigføring og i kulturkrigene, med stadig nye og mer avanserte hjelpemidler.

Kunstig intelligens (KI) er nå det området der teknologiske fremskritt raskest transformerer medielandskapet. Den økende bruken av kunstig intelligens i nyhetsproduksjon, faktasjekking, automatisert innholdsproduksjon og personalisering av nyhetsinnhold reiser komplekse spørsmål knyttet til etikk, integritet og samfunnsansvar.

Tirsdag 23. april 2024 arrangerer Journalistutdanningen ved Nord Universitet i Bodø, i samarbeid med UTSYN – Senter for sikkerhet og totalforsvar, en åpen fagdag med tittel «Kampen om sannheten». Dette skjer i samband med masteremnet «Når det brenner» – formidling av risiko og krise og universitetets årlige fullskala beredskapsøvelse, Øvelse Nord. Fagdagen har i fokus trusler mot åpenhet, offentlighet og samfunnssikkerhet.

Årets tema er todelt, selv om dissa også henger sammen; informasjonskrig og teknologiens fallgruver og muligheter. Formålet er å fremme ytringsfrihet, og en åpen, troverdig offentlig debatt gjennom opplysning om hvordan desinformasjon og undergravende virksomhet foregår, og hvordan vi kan beskytte oss.

Å trygge demokratiet og sikre saklige meningsbrytning er viktige deler i langtidsplan for forskning og utdanning 2021-2032. Da er det også viktig å diskutere konsekvenser av den teknologiske medieutviklingen, og hvordan forståelser av demokrati, sannhet, tilhørighet, bærekraft og samfunn preges og utvikles.

Dette er andre gang «kampen om sannheten» gjennomføres, og vi ser for oss at det skal bli en årlig begivenhet. Arrangementet er offentlig tilgjengelig, det er gratis og åpent for alle, og blir streamet som en del av Øvelse Nord.

Program:

10:00-10:10: Velkommen
Amund Trellevik, Utsyn, dekan Elisabet Carine Ljunggren og Erlend Hagenes, Nord universitet

10:10-10:30
Reidun Kjelling Nybø, Norsk Redaktørforening
To store utfordringer: KI og økende informasjonskrigføring – hvordan skal redaksjonene håndtere dette?

10:30-10:50
Gunnar Fugelsø, leder PST Troms
Digitale trusler og påvirkningsoperasjoner i et PST-perspektiv – hvilke utfordringer ser dere?

10:50-11:00: PAUSE

11:00-11:20
Morten Alexander Mossin, PST
Kunstig intelligens – utfordringer i et sivilt sikkerhetsperspektiv

11:20-11:40
Eskil Sivertsen, FFI
Kampen om narrativet

11:40-12:00
Morten Alexander Mossin, PST og Eskil Sivertsen, FFI
Panelsamtale: Hvordan skaper vi bevissthet rundt utfordringsbildet?

12:00-12:45: LUNSJ

12.45 – 13.10
Cecilie Hellestveit, Folkerettsinstituttet
Informasjonskrigføring i Ukraina og på Gaza – hva betyr det for oss?

13:10-13:40
Jan Gunnar Furuly, SKUP/Aftenposten og Alf Bjarne Johnsen, VG
Sprekkene i vestlig enighet og russisk framgang på bakken: Hvordan er det å jobbe journalistisk rundt Vestens støtte til Ukraina?

13.40-14.00
Jan Gunnar Furuly og Cecilie Hellestveit
Debattsamtale: Verifisert informasjon fra krig og konflikt – hva er pressens ansvarsområder?

14:00 – 14:15: PAUSE

14.15-14.45
Sølve Aleksander Karlsen, Faktisk.no. May Line Tverbakk, Fakultet for lærerutdanning, Nord universitet og Elin Aaness, Bodin videregående skole.
Panelsamtale: Kildebevissthet i skolen: Undervis i dag om det som skjer i morgen – hvordan får vi til det?

14.45-15.15
Gunnar Fugelsø, PST Troms, Alf Bjarne Johnsen, VG, Tanja Ellingsen, Nord universitet, Reidun Kjelling Nybø, Norsk Redaktørforening, Sølve Aleksander Karlsen, Faktisk.no.
Panelsamtale: Tiltak og motstandskraft

15.15-15.25
Karianne Tung, digitaliseringsminister
Norges beredskap mot digitale trusler – en statusoppdatering: Hvilke tiltak trengs på hvilke områder? Hvordan bygge digital motstandskraft i samfunnet?

15.25-15.30
Astrid Marie Holand, Nord universitet
Oppsummering