Cecilie Hellestveit

Cecilie Hellestveit

Cecilie Hellestveit er jurist og samfunnsviter med doktorgrad i krigens folkerett fra Universitetet i Oslo. Hun har vært tilknyttet en rekke forskningsinstitusjoner i inn- og utland, og forsker på folkerett og væpnede konflikter. Hellestveit er særlig interessert i folkerettslig regulering av nye stridsformer og stridsmidler, beskyttelse av sivile, samt forholdet mellom folkerett og geopolitikk. Hun har blant annet utgitt boken Krigens folkerett – Norge og vår tids kriger sammen med Gro Nystuen (2020). Hellestveit har arbeidet med væpnede konflikter i Midtøsten i flere tiår. På norsk har hun tidligere publisert en bok om krigen i Syria (2017). Høsten 2020 kommer Hellestveit med boken Omen – krig i Jemen og en verden i endring. Hun har vært rådsmedlem i Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) siden 2015, og har nylig sittet i det regjeringsoppnevnte Etikkutvalget for Oljefondet. Hellestveit er tilknyttet det nyetablerte Folkerettsinstituttet (NAIL).