23. april arrangeres Norge og det nye NATO: Sivil-militær beredskap i Nord i regi av HV-14, Norsk Luftfartsmuseum, Nord Universitet og UTSYN – Senter for sikkerhet og totalforsvar.

Sverige og Finland har nylig blitt NATO medlemmer. Hvordan vil styrkingen av NATO i Norden påvirke Norge og Norden i en større geopolitisk sammenheng?

Bli med når vi tar diskusjonen!

Program:
Arrangementet blir innledet av SJEF HV Frode Ommundsen og SJEF Vesterbottengruppen Major Johan Hellstrøm.

PAUSE
Totalforsvaret i Nordland, Panelsamtale:
1. Finn Ola Helleberg, Sjef HV-14
2. Heidi Kløkstad, Politimester Nordland
3. Bård L. Thorheim, St rep H
4. Nils Ole Foshaug, St rep A
5. Hans Christian Hansson, Leder NHO Nordland

Tid: 23. april, klokken 18:30
Sted: Norsk luftfartsmuseum, Bodø