Back to basic: Nord-Norge i spenningsfeltet mellom stormaktene

24.09.2018 |

En russisk Delta IV ubåt i internasjonalt farvann i Barentshavet. Foto: Forsvaret

Det maritime høyspenningsfeltet i Barentshavet og Nord-Atlanteren gjør Nord-Norge viktig, sett fra Brussel, Washington og London – og Russland.

Det gir betydelige utfordringer for Norges forsvarspolitikk og strategier. Når vi skal ta stilling til, eller nå først debattere norsk og NATO-aktivitet i Nord-Norge med UTSYN-arrangementer i Tromsø (26/9) og Bodø (27/9), så må vi forstå det større spillet som omgir oss.

Her i nord har vi en spesiell situasjon. Det er ikke det folk holder på med i Finnmark og Troms som gir behovet for forsvarsmakt. Det er primært det maritime spillet utenfor kysten som skaper sikkerhetsdynamikken. Det genererer spenning, men mobiliserer også støtte til vår sikkerhet fra NATO. Økt spenning i nord må primært forstås ut fra stormaktenes og NATOs trusselbilder.

Les hele kommentaren til oberst Gjert Lage Dyndal og Hedda Langemyr i Nordlys, publisert 24.09.18. Dette er et bidrag til kronikkserien om sikkerhetspolitiske utfordringer i nord som UTSYN har i samarbeid med Nordlys. Kronikkserien er støttet av Fritt Ord.