Nordområdene er glemt. Det er havet som nå er regjeringens satsing i nord.

«Nordområdene lever sitt eget liv» skriver Torbjørn Pedersen i Aftenposten 30. august. Situasjonen har endret seg, politisk så vel som økonomisk i nord. Ikke bare har regjeringen dempet oppmerksomheten om nordområdene, den har vendt seg mot havet. 25. august ble det nye «Senter for hav og Arktis» åpnet, som et tydelig tegn på hvordan 13 år med Arktis-satsing nå skal kobles til havet. Likhetstrekkene mellom nordområdesatsingen og den nye havsatsingen er mange.

Dette er et utdrag fra denne ukens fagstemme, Andreas Østhagen. Les mer om hva han skriver om regjeringens havsatsing i Dagsavisen, publisert 19.09.18.