Det skjer store omveltninger i internasjonal politikk, spenningen mellom Russland og USA dirrer. På vår egen kant knytter Norge seg nærmere NATO og USA, mens Russland har arrangert den største militære enkeltøvelsen i Barentsregionen på 10 år. Til høsten er Norge på sin side med på å arrangere den store NATO-øvelsen Trident Juncture, hvor det er ventet opp til 40 000 soldater. Forholdet mellom Russland og NATO blir stadig kaldere, og plutselig står lokalsamfunn og regioner i nord i nye og tilspissede dilemmaer i møte med omveltningene. Det skjer samtidig med at slitasjen mellom regjeringen og Finnmark forverres.

Er det klokt på sikt å føre en regionspolitikk som bidrar til å fremmedgjøre et av de mest sikkerhetspolitisk relevante områdene i Norge, med eneste felles grense til Russland?

Les mer om hva Hedda Langemyr skriver om sikkerhetspolitikk i nord i Nordlys, publisert 29.06.18.