Utsyn senter for sikkerhet og totalforsvar

Amerikanske marineinfanterister med kjøretøyet LAV-ATWS, under NATO-øvelsen Trident Juncture 2018. Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

Økt alliert tilstedeværelse gjør Norge tryggere

- I mangel av et troverdig norsk forsvar, bør vi øke tilstedeværelsen av allierte land- og ...
Les mer…

Fagmilitært råd og FFI i utakt

Forsvarssjefens fagmilitære råd og FFIs innspill til langtidsplanen for Forsvaret spriker i sine anbefalinger, spesielt når ...
Les mer…
Soldater ved Kavalerieskadronen trener ved Garnisonen i Porsangermoen. Kavalerieskadronen er en kompanisstridsgruppe som er en del av Hærens styrking i Finnmark og en del av Finnmark landforsvar. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

Forsvarets lette tropper

- Vurdert ut fra et kryssdomene luft-land perspektiv er det lite sannsynlig at de av Heiers ...
Les mer…
Kystvakta øver med helikopteret Superpuma i 2015. Samarbeid mellom militære og sivile er en viktig del av deres arbeid. Foto: Betzy Hänninen / Forsvaret

Konkurranseutsetting i forsvarssektoren:
Noen folkerettslige implikasjoner

De viktigste anførslene mot konkurranseutsetting går ikke bare på manglende effektiviseringsgevinster og kostnadsreduksjoner, men også på ...
Les mer…
Illustrasjonsfoto av Forsvarssjefens Fagmilitære råd 2019. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Oppsummert:
Debatt om Forsvarets fremtid

8. oktober la Forsvarssjefen frem sitt fagmilitære råd om videre utvikling av Forsvaret. Rådet skal tjene ...
Les mer…
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Kurs og diskurs
for Forsvarets fremtid

Det har vært knyttet mye spenning til årets fagmilitære råd som ble lagt frem 8. oktober ...
Les mer…
Soldater fra Norwegian Task Unit i Al-Assad, Irak, 2016. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Hvilket forsvar gjør Norge tryggest?

Et forsvar som klarer å holde USA interessert i Norge og NATO, uten at det provoserer ...
Les mer…
Norsk soldat snakker med amerikansk soldat fra US Marine Corps under øvelsen Thunder Reindeer på Setermoen. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

Norge, NATO og 2%-målet

I 2014 inngikk NATO-landene en forpliktelse om å bruke 2% av bruttonasjonalprodukt på forsvar innen 2024. ...
Les mer…
Skjermdump fra Tormod Heiers nye bok "Et farligere Norge?"

– Folket føres bak lyset

– Myndighetene har i alle år systematisk underkommunisert rundt forsvar og nasjonens sikkerhet, sier bokaktuelle Tormod ...
Les mer…