Russland på vei mot et digitalt Gulag

30.01.2024 | ,

Nytt system i Russland sammenlignes med et digitalt Gulag.

Laura A. Janda

Med ny lov og ny teknologi gjør Russland det vanskeligere å unndra seg militærtjeneste. Eksperter sammenligner det nye systemet med en digital versjon av fangeleirene fra sovjettiden.

På fredag fikk det russiske parlamentet (Statsdumaen) en ny pakke lovforslag i fanget. Lovene ble vedtatt samme dag, og om kvelden fikk de Putins signatur. Hittil er innkallelse til militærtjeneste sendt ut på papir, men nå skal menn fra 18 til 55 år innkalles per e-post. Menn som ikke stiller opp, mister en rekke rettigheter: De kan ikke forlate Russland, kjøre bil, kjøpe eller selge eiendom, få banklån eller drive næringsvirksomhet. Innkallelse kan komme når som helst, og disse konsekvensene gjelder uansett om man åpner e-posten eller ikke.

Disse endringene hører til i en strøm av lovendringer som er kommet de siste årene, en strøm som stadig blir sterkere og raskere. Samfunnsviteren Vladimir Pastukhov, som er tilknyttet University College of London, sammenligner privatlivet i dagens Russland med et sjakkbrett som har et visst antall felt. Hvert felt representerer en type personlig frihet eller rettighet som myndighetene i Russland gjør alt de kan for å fjerne. Stadig færre felt forblir åpne.

At prosessen ikke er gått enda fortere, har ifølge Pastukhov to årsaker: a) det er vanskelig å finne og lukke alle smutthullene i lovverket, og b) eliten måtte få en sjanse til å skyve alle sine gutter gjennom smutthullene først. Nå har den russiske staten samlet og harmonisert sine databaser og kan intensivere jakten på menn som kan sendes til fronten.

Ifølge militære eksperter vil Russland trenge ytterligere 300 000 soldater i løpet av 2023. Russland har allerede brukt opp de fleste som ville stille opp frivillig eller kunne tvinges eller lures med (sannsynligvis falske) løfter om høy lønn og sosiale ytelser. Nå må de finne andre måter å fylle opp sine regimenter på.

Hva slags muligheter til å slippe unna har unge menn i Russland i dag? Man kan forestille seg flere, men det finnes problemer med dem alle. I prinsippet eksisterer det en alternativ tjeneste for menn som nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner, men man må ha søkt og fått den innvilget seks måneder før man får innkallelse. Dermed blir det i praksis vanskelig å benytte seg av denne muligheten.

Den stadige strømmen av lovendringer som raser gjennom Statsdumaen gir også liten grunn til å håpe at alternativ tjeneste for militærnektere vil bestå særlig lenge. Hvis man prøver å reise til utlandet, blir man plukket opp med en gang når grensekontrollen finner navnet i databasen blant dem som har fått innkallelse.

Kanskje man kunne prøve å bestikke offiserene ved rekrutteringskontorer, men det kan være både dyrt og risikabelt. Kanskje man kunne prøve å gå i dekning i Russland? I så fall må man velge en avkrok på landet, for byene er fulle av ansiktsgjennkjenningskameraer. Og selv på landsbygda er man avhengig av at ingen melder fra til politiet.

Ifølge Pastukhov kommer det snart bare til å være to alternativer: å bli sendt til fronten eller gå i fengsel. Pastukhov sammenligner det nye systemet med et kloakkanlegg som suger menn inn til militærtjeneste uansett hva de mener om krigen.

Med det nye systemet tar Russland et stort steg mot et orwellsk overvåkningssamfunn. Den anerkjente russiske journalisten Mikhail Fishman, som arbeider for det uavhengige eksilrussiske mediahuset TV-rain, sier at landet er i ferd med å bli en digital utgave av Gulag-arkipelet. Gulag var det store nettet av fangeleirer i Sovjet-Unionen med mange millioner straffarbeidere. Nobelprisvinneren Aleksandr Solzjenitsyn beskrev leirene som en øygruppe hvor menneskene ble fratatt alle sine rettigheter.

Artikkelen ble først publisert i Nordnorsk debatt den 28.04.2023