Putin

Kremls språkkrig

Når den russiske presidenten taler, er det om å gjøre å virke samlende innad og samtidig ...
Les mer…

Psykososial beredskap styrker demokratiet

I urolige tider er tilliten vi har til hverandre og til våre myndigheter vårt viktigste forsvarsverk. ...
Les mer…
Foto: Polyteknisk Forening

#PolyPod: Hva slags ­forsvar skal vi ha?

Hvordan påvirker krigen i Ukraina og de store omveltningene som nå skjer kommisjonens arbeid? Hvordan ivareta ...
Les mer…
Photo Credit: (NASA/Keegan Barber)

Elefanten i rommet

Romteknologi utvikles i et forrykende tempo. Velger Norge USA eller EU som sin foretrukne partner i ...
Les mer…
Datasenter. Foto: Bob Mical/Flickr med en CC BY-NC 2.0-lisens.

Strategisk cybersikkerhet

Nytt fagnotat om trusselscenarioer og hvorfor vi opplever økende utfordringer i det digitale domenet, sammen med ...
Les mer…
Øverst fra venstre: USMC øver med Kystjegerkommandoen i Harstad i 2019. / Elev fra Forsvarets ingeniørhøyskole trener på cyberforsvar under en feltøvelse. / KV Svalbard utenfor kysten av Spitsbergen. / Politi og soldater fra Heimevernet utenfor Stortinget under en anti-terror øvelse i 2012. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret.

Sikkerhets­dynamikken rundt oss

Norge som småstat påvirkes sterkt av sikkerhetsdynamikkene utenfor våre grenser. Hvilke potensielle trusler bør vi i ...
Les mer…