UTSYN fortsetter å ekspandere og 2023 var et år fylt med høyt tempo, god utvikling og stor vekst. Noen høydepunkter fra året er den sikkerhetspolitiske dagen i Narvik med tur på Ofotbanen og arrangement på Solheimsbrakka. Blant annet forsvarssjef Eirik Kristoffersen og ambassadørene fra Tyskland, USA, Polen og Storbritannia var til stede og fikk møte stortingspolitikere, forvaltning og lokalt næringsliv i Narvik. UTSYN deltok også på flere forsvarskonferanser i løpet av sommerhalvåret. UTSYN modererte “Forsvarskonferansen 2023” arrangert av Troms og Finnmark fylkeskommune og deltok på Forsvarsløftet 2023, en forsvarskonferanse i Bardufoss. 

Arendalsuka var også et av fjorårets høydepunkter.  UTSYNs direktør, Hedda Langemyr, deltok i to av debattene i hovedprogrammet. Den første debatten handlet om «Krigen i Ukraina: Veien ut av krisen?» Her møtte Hedda den norske utenriksministeren Anniken Huitfeldt, den svenske utenriksministeren Tobias Billström og forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

I tillegg til arrangementer og stor informasjonsproduksjon har UTSYN det siste året økt satsningen på forskning. Et av årets nysatsninger er et veldig spennende forskningssamarbeid med University of Maryland. UTSYNs del av prosjektet er en case-studie om energi, polarisering og diskurs. Det overordnede målet er å øke kunnskapen om i hvilke kontekster russiske påvirkningsoperasjoner eventuelt blir implementert i Norge. Videre, er UTSYN i gang med to større prosjekter støttet av Utenriksdepartementet. Et prosjekt om nordområdene og den ny sikkerhetspolitisk normalen og et annet prosjekt for å bygge sikkerhetskultur i RTCG i Montenegro. Vi har også gjennomført et prosjekt om hvordan norske førstegangsvelgere bruker TikTok som en kilde til politiske nyheter, med støtte fra Fritt Ord. Dette prosjektet var veldig vellykket og fikk stort mediefokus. 

Du finner hele årsrapporten her: