Allierte diskuterte veien videre­­ i symboltunge omgivelser

29.05.2023 |

Fv: Bård Ludvik Thorheim (H), polsk ambassadør Iwona Woicka-Żuławska, britisk ambassadør Jan Thompson, direktør i UTSYN Hedda langemyr, forsvarssjef Eirik Kristoffersen, Hårek Elvenes (H), Nils Ole Foshaug (Ap), tysk ambassadør Detlef Wächter, amerikansk ambassadør Marc Nathanson og styreleder i UTSYN Eirik Øwre Thorshaug Bilde: Ragnhild Skare, UTSYN

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og ambassadørene fra Tyskland, USA, Polen og Storbritannia møtte den 25. mai stortingspolitikere, forvaltning og næringsliv i Narvik. Møtet foregikk på den historiske Solheimsbrakka hvor nazigeneralen Eduard Dietl hadde sitt hovedkvarter i 1940. I de historiske omgivelsene inviterte UTSYN – Senter for sikkerhet og totalforsvar til et møte der man diskuterte dagens krevende sikkerhetspolitiske situasjon og veien videre.

– Vi kommer til å se mer militær aktivitet i nordområdene framover, om vi vil det eller ikke. Norge er avhengige av å ha tett dialog med stormaktene i Nato-alliansen, for å forklare vår posisjon og tolkning av situasjonen i nord, for å konsolidere, og for å skape synergier med nordiske land og Tyskland, land som er viktige for Norge i NATO, sier direktør Hedda Langemyr.

Gjennom Narvik-besøket fikk ambassadørene for de viktige NATO-landene Tyskland, USA, Polen og Storbritannia oppleve hvordan den nordnorske våren kan kjennes på kroppen: Sterk vind og snøfall i slutten av mai.

På en guidet tur med Arctic Train fikk deltakerne med egne øyne se de spektakulære fjellene hvor britiske og polske soldater, sammen med nordmenn, kjempet mot den tyske invasjonsmakten for ganske nøyaktig 83 år siden, våren 1940. Ulf Eirik Torgersen fra Narviksenteret, Thor Brækkan, områdesjef i Bane Nord og Marit Waleniussen direktør LKAB holdt foredrag om lokal historie og næringsliv på turen.

Vell fremme på toppen av Bjørnfjell kunne deltakerne unnslippe været og tre inn i en peisvarmet brakke. Der ble vi ønsket velkommen av styreleder i UTSYN, Eirik Øwre Thorshaug, stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim og eier av Solheimsbrakka Espen Viklem Eidum. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og stortingspolitikerne Hårek Elvenes (H) og Nils-Ole Foshaug (Ap) holdt innlegg etterfulgt av god dialog mellom alle deltakerne.

Foto: Ragnhild Skare, UTSYN

Ifølge direktør Langemyr var det symbolsk verdifullt å ha den tyske ambassadøren til stede i den samme brakka der kapitulasjonsdokumentene ble signert i 1940. Tyskland er i dag en av Norges viktigste allierte, både forsvarspolitisk og økonomisk. Så vidt UTSYN har klart å bringe på det rene, har aldri det offisielle Tyskland vært invitert til denne brakka tidligere. Det historiske bakteppet for arrangementet skapte en unik mulighet for å rette søkelys på alliert forsvar i Nord-Norge både før, nå og i tiden fremover.

Norge har en lang tradisjon for felles alliert aktivitet både på land, til sjøs og i lufta. Under andre verdenskrig ble Narvik gjenerobret med hjelp av allierte styrker. Selv om de allierte måtte trekke seg ut fra Nord-Norge kort tid etter og Norge la ned våpnene, har slaget om Narvik blitt omtalt som Hitlers første nederlag i andre verdenskrig.

I dag er det på nytt krig i Europa, og vi har en mer alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon enn på lenge. Det krever mer av oss, ikke bare militært, men også av sivilbefolkningen. Russlands krigføring gir økt spenning, men mobiliserer også til økt samarbeid om vår sikkerhet med sterkere alliert militær tilstedeværelse – særlig i nord. Det blir viktig å sikre felles forståelse for hvordan det sammensatte trusselbildet oppleves i norske områder, hva de største utfordringene er og hvordan vi skal møte disse.

Foredrag på Arctic Train. Bilde: Ragnhild Skare, UTSYN

– Ofotfjordens strategiske betydning for alliert mottak, svensk og finsk NATO-medlemskap, samt utviklingen i tysk sikkerhetspolitikk gjør det viktigere enn på lenge å samle stormaktene i våre nærområder for å diskutere tettere samarbeid og muligheter for nærings- og industrisamarbeid, sier Langemyr.

Etter programmet på Bjørnfjell fikk deltakerne en guidet omvisning på Narviksenteret som ble godt mottatt.

Vi vil rette en stor takk til Narvik Havn, Arena Nord, Forsvarsdepartementet, Forsvarets museer, Narviksenteret, Arctic Train, Solheimsbrakka, og Nordland Fylkeskommune for at dere gjorde dette arrangementet mulig.

Arrangementet fikk bred dekning i lokal, regional og spesialisert presse.

  • Fremover: https://www.fremover.no/symboltungt-mote-i-narvik-skal-besoke-nazigeneralens-hovedkvarter/s/5-17-1109926
  • Fremover: https://www.fremover.no/storstilt-mote-pa-solheimsbrakka/s/5-17-1110473
  • NRK: https://www.nrk.no/video/distriktsnyheter-nordland_DKNO98052523
  • Forsvarets Forum: https://www.forsvaretsforum.no/analyse-innenriks-nato/kampen-for-egen-eksistens/328379
  • Dagsavisen: https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/2023/06/05/slik-narvik-var-strategisk-viktig-i-1940-er-norge-det-i-2023/
  • Fremover: https://www.fremover.no/tyskland-ser-nordover/o/5-17-1116977