Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har publisert en ny uavhengig rapport som tar for seg ulike scenarioer for uønsket informasjonspåvirkning ved norske valg. Spesialrådgiver ved FFI og styremedlem i UTSYN, Eskil Grendahl Sivertsen er en av forfatterne bak rapporten.

Rapporten er laget på oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet, men kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik ville ikke publisere rapporten de hadde bestilt. Årsaken er knyttet til scenarioet om utmelding av EØS-avtalen som beskrives i rapporten. Scenarioet skal vise hvordan man kan skape polarisering i samfunnet, og gjennom det påvirke norsk politikk.

«Funnene skal ifølge Gjelsvik, kunne gi næring til konspirasjonsteorier og kobler EØS-motstand til ekstreme politiske standpunkt. Dette er bakgrunnen for at departementet velger å ikke publisere – samme departement som har ansvar for gjennomføring av valg. Avgjørelsen er Sivertsen kritisk til. – Det er en viss ironi i at en statsråd tilbakeholder en offentlig og uavhengig forskningsrapport fordi han er bekymret for å gi næring til konspirasjonsteorier, når fellesnevneren i de fleste av disse er oppfatningen av at myndigheter og politikere tilbakeholder informasjon», melder avisen Nationen. Saken kan leses her.

Rapporten fra FFI kan lastes ned i sin helhet her.