Lav tillit til norske sikkerhetsmyndigheter

Fra venstre er Sjef E-tjenesten, Nils Andreas Stensønes, tidligere Sjef PST, Hans Sverre Sjøvold, og tidligere Sjef NSM, Kjetil Nilsen, under en pressekonferanse i 2021. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Kun halvparten av befolkningen har høy tillit til at sikkerhetsmyndighetene jobber for innbyggernes beste, viser en ny undersøkelse.

En fersk spørreundersøkelse viser at overraskende få av innbyggerne i Norge har tillit til at norske sikkerhetsmyndigheter jobber for norske innbyggeres beste.

Kun halvparten av innbyggerne – 50 prosent – svarer at de har høy tillit til at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) jobber for innbyggernes beste. Tilsvarende tall for Etterretningstjenesten (E-tjenesten) er 38 prosent, mens bare 34 prosent svarer at de har høy tillit til at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) jobber for innbyggernes beste.

Tallene bygger på en landsdekkende undersøkelse med 1 000 respondenter foretatt i juli av Norstat på vegne av UTSYN og LO Stat.

– Disse tallene burde vært høyere. Det sier Hedda Bryn Langemyr, leder av UTSYN – Senter for utenriks og sikkerhet. Hun mener det finnes flere forklaringer på tallene: – Det ene er at mange ikke vet hva tjenestene holder på med. Mer enn hver tredje innbygger sier for eksempel at de ikke kan svare på om de har tillit til NSM eller ikke, noe som nok tyder på at dette er et myndighetsorgan de ikke kjenner spesielt godt til. Den andre forklaringen er at folk rett og slett ikke har tillit til at de jobber for norske innbyggeres beste, dette gjelder rundt åtte prosent av landets innbyggere, eller rundt 350 000 innbyggere. Dette er folk som svarer direkte at de har «lite tillit» eller «ingen tillit» til norske sikkerhetsmyndigheter, sier hun.

Tallene viser også at folk i Nord-Norge er mer skeptiske til sikkerhetsmyndighetene enn landsgjennomsnittet.

– At sikkerhetsmyndighetene er upopulære i nord har både historiske årsaker og er ikke overraskende etter Ølen Betong og Frode Berg-saken de siste årene, sier Langemyr. Her sier kun 38 prosent at de har høy tillit til at PST jobber for norske innbyggeres beste, det nasjonale snittet er 50 prosent. Men også NSM og E-tjenesten får lavere score i nord enn resten av landet.

Bakgrunn

I undersøkelsen stilte vi spørsmålet: «Hvilken tillit har du til at de følgende norske sikkerhetsmyndigheter arbeider for norske innbyggeres beste?»

Se tabellen under for svarene.

PST NSM E-TJENESTEN
Landet   Nord-Norge   Landet   Nord-Norge   Landet   Nord-Norge  
Høy tillit 50% 38% 34% 29% 38% 27%
Noe tillit 31% 33% 24% 23% 32% 42%
Verken/eller   7% 12% 12% 22% 11% 17%
Lite tillit 6% 11% 5% 4% 6% 3%
Ingen tillit 2% 3% 2% 4% 2% 3%
Vet ikke 3% 4% 24% 18% 12% 9%

 

Les også saken i Klassekampen om Rødt- og FrP-velgere som svarer at de har langt lavere tillit til sikkerhetsmyndighetene enn velgere som stemmer på andre partier.

UTSYN har i etterkant fått kritikk fra Forsvarets mediesenter for undersøkelsen, les deres innlegg her og UTSYNs svar i Forsvarets forum.