Den 29. mai inviterer UTSYN, i samarbeid med Narviksenteret, Narvik Bibliotek, Narvik sivil-militære samfunn og Forsvarsdepartementet, til en sikkerhetspolitisk kveldsdebatt i Narvik.

Norge ligger militærstrategisk til og våre nabolands nye NATO-medlemskap gjør at Narvik og Ofotfjorden nå blir viktigere for å forsvare Norden i en mer usikker verden. Opprettholdelse av Narvik Havn og Ofotbanen er kritisk for både marineoperasjoner, samt logistikk- og forsyningssikkerhet med Sverige og Finland. Siden desember har Ofot-/Malmbanen mellom Kiruna og Narvik kun vært operativ noen uker, og politiet mistenker sabotasje ved flere anledninger.

Selv om Russland utgjør den største militære trusselen mot Norge, vurderes Kina å være den største langtidstrusselen. Begge landene har strategiske og økonomiske interesser i Arktis. Derfor kan Kinas interesser i havner, samt annen kritisk infrastruktur, industri og teknologiutvikling være en sikkerhetsrisiko. NATOs og Norges kontroll over infrastruktur og slike verdi-, teknologi- og forsyningskjeder er derfor kritisk. Sikkerhet må trumfe handelspolitikk.

Hvilke grep må tas for at Narvik og totalforsvaret skal kunne bygges så motstandsdyktig og tidsriktig som dagens trusselbilde krever?

Bli med når vi tar diskusjonen!

Ordstyrer for arrangementet vil være Ragnar Bøifot, nyhetsredaktør i avisa Fremover.  

I panelet har vi blant andre med oss Cathrine Lagerberg og Øystein Tunsjø:
Øystein Tunsjø er professor og leder for Asia-programmet ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole. Denne våren er han aktuell med boka «Kampen om verdensmakten. USA og Kina i det 21. århundre».
Cathrine Lagerberg er teknisk og strategisk risiko- og trusselekspert med bakgrunn fra olje/gass, forsvar og etterretning. Hun brenner for å støtte selskaper med helhetlige risiko-og trusselvurderinger som balanserer profitt og handelspolitikk opp mot geopolitikk og sikkerhetspolitikk.
Terje Bruøygard er sjef for Brigade Nord. Han har en bred erfaring fra forsvaret, hvor han blant annet har jobbet som sjef for planavdelingen ved Forsvarets operative hovedkvarter, sjef for Telemarksbataljonen, Hæren og Forsvarsdepartementets avdeling for Sikkerhetspolitikk. 

Arrangementet er gratis og åpnet for alle. Vi håper å se deg på Narvik bibliotek den 29. mai!

Tid: 29.mai, klokken 17:30
Sted: Narvik Bibliotek

https://www.facebook.com/events/1103736020889667

Kategori: