19. oktober ble det kjent at UiT har blitt rammet av et nytt dataangrep. Hedda Langemyr kommenterer angrepet i Nordlys.

– Datasystemer er sårbare, samtidig som de er helt sentrale i måten vi deler informasjon og samhandler på. Derfor har også trusselaktører intensivert sine operasjoner i det digitale domenet, sier Langemyr. Langemyr mener forsvar mot ikke-militære trusler, slik som dataangrep, ikke er en oppgave som kan overlates til forsvars- eller justissektoren alene. Institusjonene må i større grad enn tidligere tenke forebyggende, sier Langemyr.

Les hele intervjuet her.