Cybersikkerhet

Fra Cybersikkerhetssenteret ved Cyberforsvaret på Jørstadmoen. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret.

– Norge trenger en felles digital grunnmur

Vi har behov for både digital etterretning og digital sikring. Av: Simen Bakke, senior informasjonssikkerhetsrådgiver og ...
Les mer…
Feltoperatører fra Etterretningsbataljonen samtrener med kollegaer under den multinasjonale vinterøvelsen Cold Response 2020 i Troms. Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret.

Norge er dårlig forberedt

Økte sikkerhetspolitiske spenninger kombinert med høyt digitaliseringstempo gjør Norge sårbart for data-angrep, og vi er dårlig ...
Les mer…
Sjef Etterretningstjenesten Nils Andreas Stensønes i forbindelse med fremlegging av årets åpne trusselvurdering. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Det er enklere å angripe enn å beskytte seg

Løsningen på cyberproblemene vi har i dag er ikke flere og mer skadelige angrep, men bedre ...
Les mer…

Riksrevisjonen: Hva er godt nok i arbeidet mot IKT-kriminalitet?

Vi er helt avhengig av samarbeid mellom en rekke aktører på ulike nivåer for å bidra ...
Les mer…
Sjef Etterrettningstjenesten Morten Haga Lunde fremlegger E-tjenestens åpne trusselvurdering i 2017. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret.

Personvern versus statssikkerhet: Er balansen riktig for å ivareta begge områdene?

Ved å styrke vår etterretningsevne vil forslag til ny lov bidra til å beskytte landet vårt ...
Les mer…
Skjermdump fra Meld. St. 38 IKT-sikkerhet. Illustrasjon: M. Sylstad, NSM. Kilde: Visible Earth/NASA.

Et digitalisert samfunn og et uoversiktlig trusselbilde

Teknologien gir oss mulighet til å bedrive masseovervåkning i en helt annen skala enn tidligere i ...
Les mer…
Fra Cybersikkerhetssenteret ved Cyberforsvaret på Jørstadmoen. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret.

Er Forsvaret i digital krise?

Manglende digitalisering i Forsvaret kan få dramatiske følger når det gjelder som mest. Av: Bjørn Mobech-Hanssen ...
Les mer…
Utsnitt av forsiden på rapporten Digitalt grenseforsvar (DGF) fra Lysne II-utvalget i 2016.

Nyttig masseovervåkning?

Som borgere i et opplyst demokrati, er vi avhengig av objektiv og saklig informasjon fremstilt med ...
Les mer…
Skjermdump fra den nye Smittestopp-appen.

Overvåking: Appene våre sporer oss hver eneste dag

Mange er urolige for om den nye smitteappen ivaretar personvernet, men hvor mange tenker over hva ...
Les mer…
Sjef Etterretningstjenesten Generalløytnant Morten Haga Lunde under fremleggelsen av Fokus 2020 i februar. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Beskyttelse mot cyberangrep

– Når det gjelder beskyttelse mot cyberangrep er det andre tiltak enn masseinnsamling av metadata som ...
Les mer…