Rajko Radević

Rajko Radević

Rajko Radević er sikkerhetsanalytiker og jobber blant annet som koordinator for prosjektet «Building Integrity in Defence and Security Areas», finansiert av Norge. Han er grunnlegger av en uavhengig sikkerhetspolitisk tenketank i hjemlandet Montenegro; Senter for sikkerhetsstudier – Montenegro. Tidligere har Radević blant annet jobbet som analytiker og rådgiver for ledende tenketanker i Montenegro, hvor han blant annet har ledet en rekke prosjekter hovedsakelig på temaer som sikkerhetssektorreform, euro-atlantisk integrasjon og utenriks- og sikkerhetspolitikk. Radević har en mastergrad i internasjonal sikkerhet og diplomati fra Universitetet i Beograd, og er for tiden også stipendiat ved doktorgradsprogrammet for sikkerhetsstudier ved Universitetet i Ljubljana.