Arne Morten Grønningsæter

Arne Morten Grønningsæter

Arne Morten Grønningsæter jobber for tiden med modernisering av NATOs kommandostruktur, herunder etablering av den nye Atlanterhavskommandoen (Joint Force Command Norfolk). Han har inntil nylig ledet utviklingen av NATOs programmer for utvikling av kommando og kontroll for «Joint Intelligence» og «Integrated Air and Missile Defence», samt kapabiliteter for kommando og kontroll for maritime- og spesialstyrker. Grønningsæter har mangeårig erfaring fra militær og sivil-militær krisehåndtering, som sjef SJØOPS ved FKN, sjef fellesoperasjoner ved både LDKN og FOH. Han er cand.juris med spesialisering i sjørett og har hatt en ledende rolle i utvikling av en rekke militære og sivil-militære planer, regelverk og prosedyrer knyttet til krisehåndtering og operasjoner.