Simen Bakke

Simen Bakke

Simen Bakke har bred bakgrunn innen sikkerhet og beredskap, både fra Politiet og Forsvaret. Han er senior informasjonssikkerhetsrådgiver i Politiets IKT-tjenester, og har blant annet tidligere vært beredskapsrådgiver i Røde Kors. Bakke har også en master i risikostyring og sikkerhetsledelse fra Universitetet i Stavanger. Hans interessefelt er hvordan sikkerhet kan balanseres mot frihet og andre sentrale borgerrettigheter på en god måte i demokratiske samfunn, inkludert bruk av ulike politimetoder; hvordan økonomi og politikk påvirker statens tilnærming til strukturert risikostyring; gråsoneproblematikk; påvirkningsoperasjoner og desinformasjon. Bakke er også aktiv i den offentlige debatten om disse temaene og har skrevet en rekke artikler.