Simen Bakke

Simen Bakke

Simen Bakke har bred bakgrunn innen sikkerhet og beredskap, både fra Politiet og Forsvaret. Han er senior informasjonssikkerhetsrådgiver i Politiets IKT-tjenester, og har blant annet tidligere vært beredskapsrådgiver i Røde Kors. Bakke har også en master i risikostyring og sikkerhetsledelse fra Universitetet i Stavanger. Hans interessefelt er hvordan sikkerhet kan balanseres mot frihet og andre sentrale borgerrettigheter på en god måte i demokratiske samfunn, inkludert bruk av ulike politimetoder; hvordan økonomi og politikk påvirker statens tilnærming til strukturert risikostyring; gråsoneproblematikk; påvirkningsoperasjoner og desinformasjon. Bakke er også aktiv i den offentlige debatten om disse temaene og har skrevet en rekke artikler.

Artikler av Simen Bakke

Krigen i Ukraina og bruken av offensive cyberoperasjoner

Simen BakkeFagprofil i UTSYN / Senior informasjonssikkerhetsrådgiver Krigen i Ukraina kan sies å være et laboratorium for testing av teknologiske innretninger for bruk i krigføring. I den forbindelse er den innovative bruken av droner illustrerende – fordi den er synlig. Mindre synlig enn droner, granater og eksploderende artilleriammunisjon er bruken av cyberoperasjoner for å tilegne…

Skjerpet trusselbilde krever bedre beskyttelse

Mange synes å mangle forståelse av hva en kompetent trusselaktør er i stand til å foreta seg mot Norge og norske virksomheter i en krisesituasjon. Av: Simen Bakke, senior informasjonssikkerhetsrådgiver og fagprofil i UTSYN Det er fellestrekk i Dagens Næringslivs reportasjer om forskningsfartøyet «Akademik Lazarev», som kartlegger kritisk infrastruktur, og den siste periodens artikler om…

Det digitale totalforsvaret av Norge

Totalforsvaret er viktig, men må også inkludere de øvrige aktørene i sivilsamfunnet. Vi må ikke tro at en sterk statsmakt bestående av justis- og forsvarssektoren vil håndtere alle våre sikkerhetsutfordringer, alene. Spesielt er dette tilfellet i det grenseløse cyberdomenet. Av: Simen Bakke, senior informasjonssikkerhetsrådgiver og fagprofil i UTSYN Øystein Blymke skriver i Politiforum om viktigheten…

Regjeringens terrortiltak må begrunnes

Kontraterrorstrategien bærer preg av teknologioptimisme, og ignorerer årsaker til radikalisering. Av: Simen Bakke, senior informasjonssikkerhetsrådgiver og fagprofil i UTSYN Regjeringen offentliggjorde sin nye kontraterrorstrategi den 15. juli, én uke før 10 års markeringen etter terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. I strategien finner vi flere konkrete tiltak som skal sette sikkerhets- og…

Strategisk cybersikkerhet

Nytt fagnotat om trusselscenarioer og hvorfor vi opplever økende utfordringer i det digitale domenet, sammen med seks forslag til sentrale virkemidler for å sikre det digitale samfunnet bedre. Av: Simen Bakke Hele fagnotatet kan også leses og lastes ned som pdf her: Strategisk cybersikkerhet Et kortere innlegg basert på fagnotatet kan leses på digi.no. Basert…

Akseptabel cyberrisiko?

Vi kan ikke fjerne all risiko, men vi kan redusere den til et akseptabelt nivå. Av: Simen Bakke, senior informasjonssikkerhetsrådgiver og fagprofil i UTSYN Tom Røseth skriver i sitt svar i DN 27. mars til mitt innlegg 18. mars at etterretning i cyberdomenet er viktig fordi «full sikring i praksis ikke er mulig overfor kapable…

– Vi må ikke sitte og vente på et datainnbrudd

God etterretning er imidlertid ingen garanti mot cyberangrep. Av: Tom Røseth, førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole og fagprofil i UTSYN Simen Bakke ved Politiets IKT-tjenester hevder i en kronikk i Forsvarets forum 17. mars at jeg underspiller viktigheten av nasjonal IKT-sikkerhet. Det er for så vidt riktig i mitt innlegg i DN av 13. mars. Min…

– Norge trenger en felles digital grunnmur

Vi har behov for både digital etterretning og digital sikring. Av: Simen Bakke, senior informasjonssikkerhetsrådgiver og fagprofil i UTSYN Tom Røseth ved Forsvarets Høgskole skriver i DN 13. mars om viktigheten av etterretning som beslutningsstøtte for å kunne fatte mottiltak mot digitale trusler, som for eksempel det nylige dataangrepet mot Stortinget. Mye av det Røseth…