Terje Bruøygard

Terje Bruøygard

Terje Bruøygard er sjef i Brigade Nord. Han har tidligere har vært sjef for planavdelingen ved Forsvarets operative hovedkvarter og jobbet som militær studieleder ved det amerikanske marinekorpsets stabsskole i Virginia, USA. Før det var han sjef for Telemarksbataljonen. Bruøygard har også jobbet i Forsvarsdepartementets avdeling for Sikkerhetspolitikk og har hatt en rekke stillinger i Hæren, både i nord og sør, og har tjenestegjort i Afghanistan og Irak. Av utdanning har Bruøygard Befalsskole og Krigsskole fra Forsvaret, han har en mastergrad fra Marine Corps University i Quantico og han fullførte Nato Defense College denne vinteren.