Benjamin Schaller

Benjamin Schaller

Benjamin Schaller er stipendiat ved Senter for fredsstudier (CPS) på UiT – Norges arktiske universitet. Hans forskningsprosjekt handler om militært samarbeid og «Confidence- and Security-Building Measures» (CSBMs) som verktøy for konfliktforebygging. Schaller har tidligere jobbet for det tyske utenriksdepartementet da Tyskland hadde formannskapet i OSSE. Hans spesialfelt er arktisk sikkerhet, våpenkontroll og CSBMs.