Stein Tønnesson

Stein Tønnesson

Stein Tønnesson er asiaforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), redaktør for asiastoff i Journal of Peace Research, og medlem av redaksjonsrådet for Global Asia. Hans forskningsområder omfatter fred og konflikt i Øst-Asia, nasjonsbygging i Sørøst-Asia, konfliktene i Sør-Kina-havet, revolusjon og krig i Vietnam, samt sosiale mediers rolle i Myanmars interne konflikter. I årene 2011–17 ledet Tønnesson forskningsprogrammet Fred i Øst-Asia ved Universitetet i Uppsala, og publiserte monografien Explaining the East Asian Peace (NIAS Press 2017). I årene 2018–21 leder han to prosjekter om væpnede grupper og sosiale medier i Myanmar, i partnerskap med Myanmar Institute for Peace and Security (MIPS). Den første artikkelen fra dette samarbeidet ble publisert i Journal of Contemporary Asia i 2021: Pretending to be States: The Use of Facebook by Armed Groups in Myanmar.