Gro Nystuen

Gro Nystuen

Gro Nystuen er cand. jur og dr. jurist fra UiO med doktorgrad i folkerett fra 2004 om fredsavtalen for Bosnia-Herzegovina. Hun har vært i utenrikstjenesten fra 1991 til 2005, bl.a. med stasjonering ved FN-delegasjonen i Genève og sekondering til Jugoslavia-konferansen i FN og Office of the High Representative i Bosnia. Nystuen var førsteamanuensis ved jur. fak. UiO fra 2005 til 2011 med hovedansvar for internasjonal humanitær rett og krigens folkerett, og ved Forsvarets høgskole fra 2008 til 2013. Hun var seniorpartner ved ILPI fra 2009 til 2016, og er tilknyttet Folkerettsinstituttet (NAIL) fra 2018. Nystuen har vært leder av Petroleumsfondets Folkerettsråd (2001-2004) og Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (2005-2011/13). Hun var også medlem av Afghanistanutvalget (2015-2016), og fra 2010 til 2021 var hun leder av Forsvarsdepartementets råd for stridsdekorasjoner. Nystuen har jobbet med folkerett, traktatrett, fredsforhandlinger, internasjonal humanitær rett, nedrustnings- og våpenrett, menneskerettigheter og næringslivets menneskerettsansvar – og har publisert innen alle disse områdene. Hun har bred kompetanse på internasjonale prosedyreregler og multilaterale prosesser. I tillegg har Nystuen blant annet utgitt boken «Krigens folkerett – Norge og vår tids kriger» sammen med Cecilie Hellestveit (2020), «Nuclear Weapons under International Law» (red.), og «The Convention on Cluster Munitions – a commentary» (red.). Hun har siden 2018 vært ansatt ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og er for tiden assisterende direktør.