Karin Abraham

Karin Abraham

Karin Abraham (f. 1977) har en master i Midtøstenstudier fra Ben Gurion Universitetet i Israel, der hun bodde og arbeidet som journalist for Minerva i en årrekke. Hun har skrevet boken «Israel: Da fredsbevegelsen forsvant». I årene 2013-2014 var hun tilknyttet SISA der hun gjennomførte en kartlegging av ekstreme bosettere på Vestbredden. Abraham har også jobbet med ekstremisme i Midtøsten som prosjektleder i organisasjonen Hate Speech International. Hun bidrar jevnlig med analyser og innlegg om Midtøsten i norsk presse.