Anton Lif

Anton Lif

Anton Lif er spesialist på informasjonspåvirkning og kommunikasjon. Han jobber som Crisis Management konsulent i Combitech, et uavhengig selskap innen forsvars- og sikkerhetskonsernet Saab. Lif har tidligere jobbet ved det svenske forsvarets enhet for psykologiske operasjoner (psyops) i mange år, hvor han var involvert i å utvikle Sveriges evne. Noen av Lifs viktigste styrker og drivkrefter ligger i å oversette forskning og ekspertise som finnes på dette feltet, til praksis: Å utvikle private og offentlige virksomheters evne til å møte informasjonspåvirkning – gjennom utdanning, praktisk øvelse og rådgivning. Han har også vært engasjert i frivillige forsvarsorganisasjoner i Sverige, og i 2018 var Lif prosjektleder for «Att möta informationspåverkan – medborgerlig motståndskraft» som ble utført av Svenska Försvarsutbildarna på vegne av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).