Armend Mehaj

Armend Mehaj

Armend Mehaj har utdanning som yrkesoffiser fra Forsvaret, psykologiutdanning fra Bjørknes Høyskole og en MA i Styring og ledelse i offentlig sektor. Han er en erfaren sikkerhetspolitisk- og totalforsvarsanalytiker med spesialisering innen global konflikthåndtering, trusselvurdering og langvarige sikkerhetsutfordringer. Armend Mehaj har erfaringer fra helsesektoren, sikkerhetspolitikk, så vel som EU og NATO prosesser. Han har tidligere jobbet i fredsbevarende operasjoner på Balkan, i Afghanistan, Den Sentralafrikanske Republikk og Chad. Som politiker har han også lang erfaring fra diplomati, forhandlinger og kommunikasjon som er avgjørende for å håndtere og løse konflikter på en fredelig måte. Han har vært sikkerhets- og forsvarsrådgivere for Kosovos nåværende statsminister fra 2018 til 2021. Fra 2021 til august 2023 var Armend Mehaj forsvarsminister i Kosovo.