Alberto Bueno

Dr. Alberto Bueno

Dr. Alberto Bueno er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Granada, Spania. Han spesialiserer seg innenfor forsvarspolitikk, strategisk kultur og sivil-militære relasjoner. Han er også tilknyttet Universitetet i Leipzig, Tyskland og Institutt for fred og konfliktforskning ved Universitetet i Granada. Dr. Bueno deltar i flere spanske og internasjonale forskningsprosjekter. Blant annet et prosjekt om hybrid krigføring for den spanske hæren. Han har forelest på ulike universiteter, talt ved anerkjente institusjoner og bidrar ofte med innsikt til spanske og internasjonale mediekanaler som CNN, The Times, El Pais og andre. Dr. Bueno er også redaktør for Global Strategy, en ledende spansk publikasjon om forsvars- og militærstudier.