Odd Jarl Borch

Odd Jarl Borch

Odd Jarl Borch er professor i strategi og organisasjonsfag ved Handelshøgskolen, Nord universitet. Han er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole (1979), har doktorgrad i bedriftsøkonomi fra Umeå universitet (1990), og post doc forskerutdanning fra Indiana University i USA. Borch kan vise til omfattende vitenskapelig publisering i nasjonale og internasjonale tidsskrifter og en rekke bøker. Han har hatt bistillinger ved flere universitet, ved institusjoner, inklusiv Norges forskningsråd, og har deltatt i en rekke offentlige utvalg og komiteer, inkludert Totalberedskapskommisjonen.

Borch har i sin karriere arbeidet samfunnsrettet med fokus på entreprenørskap og innovasjon i flere bransjer og sektorer, inklusiv fiskeri, havbruk, landbruk, matvareindustri, maritim næring og beredskapssektoren. Han samarbeider tett med institusjoner innenfor beredskapsapparatet, inklusiv nødetater, Hovedredningssentral og Kystvakt. Han leder for tiden flere internasjonale FoU-prosjekt med fokus på beredskaps- og kriseledelse, og er også leder for et tematisk fagnettverk under UArctic paraplyen kalt «Arctic Safety and Security» med fokus på sikkerhet og beredskap i nordområdene. Borch har vært ansvarlig for oppbyggingen og leder i dag Nord universitets beredskapsledelseslaboratorium NORDLAB som arbeider med avansert simulator- og beslutningsstøtteteknologi koblet opp i et omfattende internasjonalt simulatornettverk.