Ørjan Nordhus Karlsson

Ørjan Nordhus Karlsson

Ørjan Nordhus Karlsson er sosiolog, forfatter og fagdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Han har tidligere vært ansatt i blant annet Forsvaret, Forsvarsdepartementet og Norsk Folkehjelp. Karlsson har bred internasjonal erfaring, inkludert internasjonale operasjoner i Forsvaret, og deltagelse i katastrofeinnsats og sivil krisehåndtering gjennom EU og FN. Etter at tyfonen Haiyan rammet Filippinene i 2013, ledet han EUs kriseinnsatsteam i landet.