Richard Utne

Richard Utne

Richard Utne har bred internasjonal erfaring i risikostyring og sikkerhetsledelse, både i privat og offentlig sektor. Han har lang tjenesteerfaring fra Forsvaret og har deltatt som rådgiver i flere internasjonale operasjoner. Utne har en M.Sc. i risikostyring og sikkerhetsledelse fra Universitetet i Stavanger, med fordypning i sikkerhetsledelse i konfliktområder. Han deltar i ulike forum og ekspertgrupper knyttet til samfunnssikkerhet, og i 2018 var han prosjektleder for NATOs sivile komité Transport Group Ocean Shipping: Project Enhancing Situational Awareness to Hybrid Threats to the Maritime Community in the North Atlantic Ocean and North Sea. I 2019 var Utne bidragsyter til Hybridundersøkelsen gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd.