Tom Røseth

Tom Røseth

Tom Røseth er førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole (FHS) og har doktorgrad fra Universitetet i Oslo på Russlands relasjon til Kina. Hans forskningsområder spenner fra sikkerhetspolitikk i Arktis, Russisk utenrikspolitikk, etterretningsstudier, Russlands energirelasjon med Kina og totalforsvarssamarbeid med Ukraina. Røseth leder et Ukraina prosjekt ved FHS hvor målet er å høste av de ukrainske erfaringene i konflikten med Russland. Han er medredaktør i boken «Intelligence Relations in the 21st Century» (2020) og har bidratt i bøker og tidsskrifter om Russland-Kina relasjonen og Arktis. Røseth har bred erfaring i flere roller som sivilt ansatt i Forsvaret, med Balkan, Nordområdene, Russland og Kina som fokusområder. Han har tidligere vært forsker på Asiasenteret ved Institutt for Forsvarsstudier, og vært monitor på Balkan for European Union Monitoring Mission (EUMM). Røseth har i en årrekke vært med i beredskapsstyrken til NORDEM/Flyktninghjelpen og deltatt på over 15 oppdrag i land i Asia, Midtøsten og Øst-Europa for OSSE og EU. Han har to mastergrader, en i sammenliknende politikk/russisk fra Universitetet i Bergen og en i militære studier/ledelse fra Forsvarets høgskole. Røseth har også studert ved Moscow State Institute for International Relations (MGIMO) i Moskva.