Ole Andre Bråten

Ole Andre Bråten

Ole Andre Bråten har 25 års erfaring med konflikt- og krisehåndtering, internasjonalt og nasjonalt. Han er spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi (M.Phil.) med særlig faglig interesse for ledelse og beredskapsplanlegging. Bråten har ledet flere forskningsprosjekt innen samfunnssikkerhet, er forfatter av og bidragsyter til flere fagbøker på området. Han har bl.a. undervist innen temaene ved Høgskolen i Innlandet – der han også er ekstern sensor innen områdene, samt ved NTNU og UiT Norges arktiske universitet. Bråten har erfaring fra FN, NATO og norsk justissektor – bl.a. som Politioverbetjent og høgskolelektor ved Politihøgskolen. Han har representert Hæren ved International Police Company, Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE – samt tjenestegjort i fredsbevarende tjeneste for FN i UNIFIL. Bråten er også forfatter av boken «Håndbok i krisehåndtering», utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Han er en mye benyttet foredragsholder og rådgiver for organisasjoner og ledergrupper.