Gjert Lage Dyndal

Gjert Lage Dyndal

Gjert Lage Dyndal er aktiv tjenestegjørende offiser som oberst og operasjonssjef (A3) ved Luftforsvarets operasjonssenter (NAOC) på Reitan i Bodø. I tillegg til bred operativ militær bakgrunn har han på fritid studert til M.Phil. i krigsstudier og PhD i historie i Storbritannia, samt skrevet flere bøker og artikler om krisehåndtering, sikkerhetspolitikk, strategi og anvendelsen av militærmakt. Dyndal har vært tilknyttet en rekke større forskningsprosjekter, flere forskningsmiljøer og privat næringsliv. Per tiden er han tilknyttet som Førsteamanuensis II ved Handelshøgskolen i Bodø (HHN), Nord universitet, samt som Dosent ved Forsvarshøgskolan i Stockholm.