Gjert Lage Dyndal

Gjert Lage Dyndal

Gjert Lage Dyndal er aktiv tjenestegjørende offiser som brigader og operasjonssjef i Forsvarsstaben. I tillegg til bred operativ militær bakgrunn har han på fritid studert til M.Phil. i krigsstudier og PhD i historie i Storbritannia, samt skrevet flere bøker og artikler om krisehåndtering, sikkerhetspolitikk, strategi og anvendelsen av militærmakt. Dyndal har vært tilknyttet en rekke større forskningsprosjekter, flere forskningsmiljøer og privat næringsliv. For tiden er han tilknyttet som professor-kompetent forsker ved NTNU, Institutt for teknisk kybernetikk.