Erlend Hagenes

Erlend Hagenes

Hagenes har siden 2004 ledet «Øvelse Nord» frem til det som i dag er den fremste nasjonale møteplassen for norsk beredskap. Med sin bakgrunn i frivillige redningsorganisasjoner, helsevesen, næringsliv, akuttmedisin og universitet er han en mye brukt foredragsholder, øvingsleder og mentor innen beredskapsfaget. Hagenes har forsket og avlagt mastergrad innen trygghetsfremmende faktorer, han har mangeårig virke som intensivsykepleier pre-/intrahospitalt, og lang erfaring knyttet til sivil-militært samarbeid og totalforsvar. Hagenes er nå seniorrådgiver ved Nord Universitet og har initiert oppstart av flere studier innen beredskapsfaget.