Vebjørn Horsfjord

Vebjørn Horsfjord

Vebjørn Horsfjord er dekan for Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID-universitet. Han har lang erfaring fra arbeid med religiøse aktører i konfliktsituasjoner, forskning på interreligiøse relasjoner, og forholdet mellom religion og politikk, samt religion og menneskerettigheter. Horsfjord har en PhD om internasjonal interreligiøs dialog, og har gjennom flere år forsket på den russisk-ortodokse kirkes politiske rolle, nasjonalt og internasjonalt. Han har arbeidet med økumenisk og interreligiøst samarbeid, og var fra 2006 til 2010 generalsekretær for European Council of Religious Leaders.