Andreas Østhagen

Andreas Østhagen

Andreas Østhagen er forsker ved Fridtjof Nansens institutt (FNI) i Oslo; et av Norges ledende forskningsinstitutter vedrørende Russland og Arktis. Han har også stilling som rådgiver på Nordområdesenteret ved Nord Universitet i Bodø, og som seniorrådgiver ved The Arctic Institute i Washington D.C. Østhagen har en doktorgrad ved Universitetet i British Columbia (UBC) med fokus på maritime grenser og konflikter. Andreas har tidligere jobbet ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) i Oslo, ved Nord-Norges Europakontor i Brussel, og ved CSIS i D.C. Han har en mastergrad i internasjonale relasjoner fra London School of Economics, fra 2010.